Bank, finans & forsikring

Knowit står bak mange av de mest moderne løsningene som tilbys på markedet.

Tradisjonell bankvirksomhet møter konkurranse fra nye aktører som bruker nye digitale forretningsmodeller og utnytter de tekniske mulighetene som har vokst frem. Utviklingen har gitt en ny konkurransesituasjon, der varemerket og kundeopplevelsen har blitt viktigere. Vi tilbyr tjenester for innovasjon, kundeopplevelser, system- og prosessendringer og utvikling av varemerker og markedsføring.

Finanssektoren er en av de første sektorene som har utnyttet mulighetene som ligger i digitalisering. Tidlig på 2000-tallet kom de første rene nettbankene, og Knowit spilte en viktig rolle i å løfte dem frem. Med Skandiabanken i spissen, som en ytterlighet blant de etablerte finansinstitusjonene, begynte et digitaliseringskappløp som på ingen måte er over. Knowits sterke posisjon innen Bank & Finans er grunnen til at vi står bak en lang rekke av de mest moderne løsningene som tilbys på markedet. La deg inspireres av vår sterke referanseliste!

Til toppen