Smarttelefon med app for håndtering av faktura

Utfordringen

I et betalings- og identifiseringsmarked preget av internasjonal konkurranse settes det høye krav til hvordan Vipps løser sine daglige arbeidsoppgaver. Vipps ønsket å forbedre kontroll og effektivisere hvordan de jobber med kontraktshåndtering. Mer konkret var det behov for å redusere tid og minimere risiko.

Prosessflyt diagram

Løsningen

Knowit ble engasjert for å gjøre en nåsituasjonsanalyse og behovskartlegging av kontraktsarbeid i det nyfusjonerte selskapet. Sammenstillingen av intervjuer, workshops og prosesskartleging dannet grunnlaget for beslutningen om å gjøre en forespørsel i markedet. Det ble derfor gjort en grundig markedsundersøkelse av ulike prosess- og kontrakthåndteringssystemer. Tilbud ble innhentet og leverandører ble evaluert for å sikre best «fit» for Vipps sine behov.

To personer som håndhilser

Resultatet

I regi av Knowit ble det gjennomført leverandørpresentasjoner for å vise hvordan Vipps sine konkrete behov kunne løses i et kontraktssystem. Det ble lagt opp til en trinnvis innføring av system under ledelse av fagansvarlige i Vipps for å sikre en trygg og effektiv utrulling. Implementeringen ble lagt opp som en trinnvis skalering for å sikre en trygg og effektiv utrulling.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Kristoffer Biørnstad
Head of Strategy & Innovation
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen