Utfordring

Utfordring

Avdelingen som jobber med oppsigelser i Eika Forsikring består av rundt 10 ansatte som behandler oppsigelser innenfor privat, -landbruk, - og SMB- markedet. Avdelingen mottar årlig rundt 19 000 eposter og dokumenter som skal tolkes og vurderes, samt gjennomfører nødvendig kommunikasjon for at oppsigelsen kan kunne gjennomføres. Over et år summeres dette til 1500 timer med repetitiv og lite dynamiske oppgaver.

Eika_Simplifai_Insight

Løsning

Løsningen som ble levert tolker og prosesserer innkommende e-poster og dokumenter, og henter ut nødvendig informasjon som brukes til å gjennomføre oppsigelsen automatisk. Avdelingen som behandler oppsigelser, sitter igjen med en digital medarbeider som kategoriserer >80% av all innkommende e-post og dokumenter automatisk.

Resultat

Resultat

Resultatet av engasjementet sørger for at interne ressurser frigjøres, som kan fokusere på oppgaver som krever menneskelig oppfølgning og interaksjon. Dette sikrer raskere behandlingstid, og legger til rette for en nyskapende og spennende arbeidsplass for de ansatte.

Bli kontaktet
Ole Kristian Haug
Head of Intelligent Automation
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen