Utfordring

Utfordring

Skadeoppgjør i Eika Forsikring består av rundt 70 ansatte som jobber med små og store skader innenfor privat, - landbruk, - og SMB- markedet. Avdelingen mottar årlig flere hundre tusen e-poster og dokumenter og bruker mye tid og ressurser på prosessen med å klassifisere henvendelser, vurdere saker og kommunisere med kunder. For å sikre gode prioriteringer og kundeopplevelser er det nødvendig å frigjøre tid til å behandle saker der kunden trenger personlig oppfølging fra saksbehandler. Eika ønsket derfor å ta i bruk email- og dokumentbot for å forbedre hverdagen til saksbehandler og kunder.

Løsning

For å imøtekomme behovet og sikre en god løsning for Eika Forsikring ble det satt sammen et team av erfarne konsulenter. Fra kunden engasjerte vi ressurser innenfor skadeoppgjør med ekspertkompetanse innenfor domenet. Teamet jobbet digitalt skulder-til-skulder og iterativt ved å kontinuerlig teste, trene og optimalisere email- og dokumentboten, med fokus på å overføre kunnskap til Eika sine ressurser.

Resultat

Kunden sitter igjen med en email- og dokumentbot som kategoriserer >70% av all innkommende korrespondanse automatisk. Dette frigjør mye tid som Eika kan bruke på å sikre gode kundeopplevelser. Med et ønske om å ligge langt fremme når det kommer til teknologi og trender sitter kunden igjen med verdifull innsikt i hvordan de videre kan effektivisere og automatisere sine prosesser.

Når vi har presentert løsningen i ledermøter og i styret har dette blitt tatt imot utelukkende som noe som er positivt. Det har blitt solgt inn som at det er det kuleste Eika gjør nå. Ved å automatisere tidkrevende og repeterende oppgaver blir hverdagen mer meningsfull, medarbeidertilfredsheten blir god, og fornøyde ansatte reflekterer ut på kunden.

Kristin Bjerkli, Direktør for Skadeoppgjør Eika Forsikring

Bli kontaktet
Ole Kristian Haug
Head of Intelligent Automation
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen