En effektiv forvalter

Eksfins skal gjøre norske eksportnæringer konkurransedyktige i utlandet. Gjennom lån og garantier og eksportfremmende investeringer bidrar Eksfin til norsk verdiskaping og sysselsetting. Eksfins viktigste målgrupper er norske eksportører og deres utenlandske kjøpere, samt norske og utenlandske banker.

Identiteten skal tydeliggjøre Eksfins rolle som effektiv forvalter av finansieringsordninger – gjennom å fremstå samlet, kompetent og ansvarlig, rotfestet i det norske, og med en sterk kundeorientering.

Et solid strategisk fundament ga alle involverte parter et felles ståsted og grunnalg for veivalg gjennom prosessen.

Fordi vi er norske

Norge, landet vårt, påvirker måten vi tenker, investerer, innoverer, utvikler og selger produktene våre. Landskapet, demografien og vår kulturelle arv er viktige pådrivere for å skape unike, attraktive og robuste produkter som har nytteverdi langt utover egne landegrenser.

 

Designkonseptet tar derfor utgangspunkt i norsk topografi og hvordan grafer og tall danner abstrakte landskapsformasjoner. Dette har resultert i et bærende og levende illustrasjonselement med store variasjonsmuligheter.

En særegen fargebruk er med på å gi et distinkt og gjenkjennelig preg. Paletten er også inspirert av det norske, og fargene har fått navn basert på dette.

Logosymbolet har form som en horisont med tinder og havdyp, og har samtidig en klar referanse til økonomi og grafer.

Eksfins typografiske bilde gjenspeiler det åpne, ­tilgjengelig og tydelige uttrykket som er ønsket i kommunikasjonen.

eksfin.no i ny visuell profil

Knowit Experience har designet eksfin.no. Et designsystem med elementer og prinsipper er uviklet for at nettsiden enkelt skal kunne videreutvikles.

Arbeidet med nettsiden inkluderte også interaksjonsdesign, strukturering av innhold og trådskisser. Vi har jobbet tett med en teknisk partner som har utviklet løsningen. Vi har vært involvert i utviklingen av frontend, tekniske valg i backend og utformingen av redaktørgrensesnitet.

Nettsiden videreutvikles også etter lansering, med fokus på enda bedre brukeropplevelse, forenkling og gode verktøy og veiledere.

Et effektivt digitalt samarbeid

Samarbeidet med Eksfin har vært preget av dedikasjon, entusiasme og transparens. Prosjektgruppen med nøkkelpersoner fra Eksportkreditt Norge og GIEK har deltatt i hele prosessen. Vi har jobbet som ett team, med en smidig og sprintbasert arbeidsform.

I tillegg har vi hatt et tett samarbeid med Eksfins tekniske webpartner og reklamebyrå. Effektive arbeidsmøter og hyppige avsjekker har vært avgjørende for å sikre god fart og felles retning på arbeidet frem mot lanseringsdato.

Hele prosessen fra forarbeid og innsikt til idéutvikling og ferdigstilling har vært gjennomført digitalt i det nettbaserte samhandlingsverktøyet Miro og designverktøyet Figma.

«Vår utfordring var å slå sammen to statlige virksomheter midt i en pandemi. Knowit Experience har vært en svært viktig samarbeidspartner for oss i denne prosessen og helt sentrale for at vi klarte å lansere både nye nettsider og være operative med ny helhetlig profil til lansering. Et samarbeid som har gått på skinner!»

Jannicke Bache-Wiig, Seniorrådgiver Markedsføring og Kommunikasjon

Et løft for tjenestene som tar Norge ut i verden

Tjeneste vi har levert spenner vidt fra strategisk rådgivning på merkevare, identitet og brukeropplevelse til utforming av malverk og produksjonsklart materiell for mange ulike flater.

Med Knowit Experiences hjelp har Eksfin fått en identitet solid fundamentert i strategi og et distinkt uttrykk som fremhever tjenestene som tar Norge ut i verden.

«Knowit Experience har vist god forståelse for vår rolle som statlig finansiell aktør innenfor eksport og har lykkes med å utvikle en identitet som skaper begeistring i organisasjonen. Identiteten klarer å illustrere krysningspunktet hvor vi befinner oss mellom stat, næringsliv, finans og eksport.»

Allon Groth, Kommunikasjonssjef

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Stig Olav Rognstad
Kundeansvarlig, Knowit Experience Oslo

Til toppen