Holberg Fondene er en uavhengig, aktiv fondsforvalter med base i Bergen, og forvalter i dag rundt 20 milliarder kroner gjennom fem aksjefond og fire rentefond. Siden etableringen i 2000 har selskapet arbeidet aktivt og målrettet for verdiskapning på kundenes midler.

Selskapet jobber aktivt med formidling, blant annet gjennom de ukentlige Holberggrafene, som kombinerer fag, humor og viktige økonomiske hendelser, trender og utvikling.

Selskapets visuelle identitet og digitale tilstedeværelse var imidlertid i stor grad utdatert, identiteten var ikke tilpasset digitale flater, og brukeropplevelsen på nett var ikke i tråd med 2019-standard.

Knowit Experience gjennomførte høsten 2018 et merkevareprosjekt i tett samarbeid med selskapet. Et av de viktigste elementene var å sikre at Holberg Fondene får styrket og bedre formidlet sin merkevare på digitale flater. Resultatet ble en ny brand story og en helt ny visuell identitet som er velegnet for digitale flater.

Merkevare og identitet har vært et hovedfokus, også i arbeidet med selskapets nettside. Vi har også utarbeidet nye og moderne nettsider, der formidlingen av nettopp Holberggrafene har stått i sentrum.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Stig Olav Rognstad
Kundeansvarlig, Knowit Experience Oslo

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Idun Storm
Head of Sales, Knowit Experience Bergen
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen