Monobank logo

Utfordring

Markedet flommer over av aktører som tilbyr usikrede lån, så hvordan kan en ny aktør konkurrere? Etterspørselen øker blant kunder med høyere inntekt, de ønsker fleksible og smarte banktjenester. Dette ble utgangspunktet for strategiarbeidene og grunnlaget for MONOBANK sin identitet.

Leveranse

God brukeropplevelse på nett var en viktig faktor for kunden, da de som ren nettbank er avhengig av en sømløs og engasjerende opplevelse på nett. Knowit Experience utarbeidet nettsidene med brukeropplevelse, ux design og teknisk utvikling av disse. Våre kolleger i Knowit Solutions har i tillegg utviklet kjernesystemet I bankløsningen. 

Kompetanseområder benyttet i leveransen: Strategi, navneutvikling, visuell identitet, konseptutvikling, ux design, teknisk utvikling, prosjektledelse

Løsningen

Løsningen ble en bank som skal levere fleksible og smarte banktjenester for en målgruppe som forventer å bli tatt seriøst. MONOBANK sin visuelle identitet ble utarbeidet med posisjoneringsstrategien som bakteppe. Vi la stor vekt på at deres USPer skulle fremheves gjennomgående, i et ellers tøft marked med mange konkurrenter og til dels lavinteresse produkter.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Kristoffer Gudmundsen
CEO, Knowit Solutions Amende
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen