Morrow Bank ønsket en tydelig forbrukerrettet identitet, som setter et mer fremtidsrettet og optimistisk lys på bransjen. Tydelige, betryggende og brukervennlige digitale flater sikrer at forbruker får all tilgjengelig informasjon, på riktig sted og til rett tid. Navnet gir klare assosiasjoner til fremtiden («morrow» er gammelengelsk for «morgendagen»). Navnet underbygges av former og farger som støtter opp om morgendagens tjenester i en helhet som etterlater et ansvarlig og positivt inntrykk.

Et konsept som visualiserer navnet

Identiteten forsterker assosiasjonene gjennom tydelige visualisering av navnet. Alle elementene i verktøykassen er med på å underbygge og visualisere det positive ved en ny dag, morgendagen.


Bankens logo formidler solens gang ved hjelp av skygge og representerer en ny dag. Skyggen danner bokstavformene som strekker seg oppover og viser en bank som er fremoverlent og progressive.

Himmelens farger

Morrows fargepalett er inspirert av hvordan solen farger himmelen i ulike gradienter ved daggry. Dagens palett består av 3 ulike gradienter som kan brukes både statisk og dynamisk ved for eksempel animasjon for skjermer og nettside med mer.

Fargeforløpningene er med på å berike uttrykke, og skape en distinkt idenitet som bygger opp under navnet og selve merkevaren.

En dynamisk bruk av ulike fysiske flater, fra interaktive fargevegger til foliering av møterom og skilting, skaper en helhet som bygger opp om de tydelig og transparente kvalitetene som ligger i merkevaren.

En involverende prosess

Knowit har i tett samarbeid med bankens ledergruppe utviklet merkevarestrategi, navn og visuell identitet for Morrow. En involverende prosess basert på god fasilitering og rådgivning, riktig innsikt og stor kreativitet i konseptutviklingen har resultert i en moderne og attraktiv merkevare som skal rigge banken for å lykkes med sine vekstambisjoner i årene som kommer.

Knowit har vært avgjørende

“Knowit har i tett samarbeid med bankens ledergruppe utviklet merkevarestrategi, navn og visuell identitet for Morrow. En involverende prosess basert på god fasilitering og rådgivning, riktig innsikt og stor kreativitet i konseptutviklingen har resultert i en moderne og attraktiv merkevare som skal rigge banken for å lykkes med sine vekstambisjoner i årene som kommer. Knowit har skaffet seg god innsikt og vist stor forståelse for vårt domene, bankens forretningsmål, vårt konkurrentlandskap, våre partnere og kundene våre - og brukt dette smart i utviklingsarbeidet. Det har vært en fornøyelse å jobbe med Knowit. Med nye Morrow Bank har vi fått et konsept som gir oss den styrken vi trenger for å etablere en ny posisjon og vokse videre inn i nye markeder”

– Enok Hanssen, CCO Morrow Bank

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Stig Olav Rognstad
Kundeansvarlig, Knowit Experience Oslo

Til toppen