Sparebanken Vest er kjent som "den røde banken", og sammen med en godt innarbeidet logo har dette vært et element som har vært viktig å videreføre. Banken savnet en god og brukervennlig verktøykasse for visuell identitet – spesielt for digitale flater. Banken hadde også behov for overordnede retningslinjer for stemmeleie.

En gjennomført Needscope-undersøkelse dannet et godt grunnlag for videre posisjonering av merkevaren. Det ble viktig å forsterke assosiasjoner som uformell, jordnær, varm, frisk og sjarmerende.

Gode brukeropplevelser, universell utforming og ønsket om å skape et unikt, fleksibelt og robust uttrykk ble førende for designutviklingen.

I utgangspunktet var logoen fredet. Likevel var det noen utfordringer med digital gjengivelse av eksisterende logo. Vi rentegnet og justerte den derfor noe for å sikre et renere, tydeligere uttrykk.

Sparebanken Vest sine viktigste flater er digitale, og det ble viktig å ta utgangspunkt i disse når vi moderniserte og videreutviklet den visuelle identiteten.

Det ble definert nye profilfonter hvor god lesbarhet og et varmt, distinkt uttrykk ble vektlagt.

Rene og distinkte fargeblokker ble bærende idé for designet og gir et friskt, fargerikt og moderne uttrykk. Den eksisterende skarpt røde profilfargen fikk et mildere preg og selskap av flere nyanser av rødt. Det ble utviklet en godt utbygd tilleggspalett for å komplementere det røde, og fargene ble ulikt vektet for bankens ulike målgrupper.

Den visuelle identiteten ble levendegjort gjennom utvikling av et omfattende animasjonsbibliotek. Dette setter bankens egne ansatte i stand til å lage videoinnhold av høy kvalitet på en enklere måte.

Bankkortene til Sparebanken Vest fikk et minimalistisk uttrykk bestående av rene fargeblokker i ulike fargekombinasjoner for de ulike mågruppene. Mer blått og dempet for bedriftsmarkedet, mer gult og rosa mot ung-segmentet.

De varme og imøtekommende kvalitetene ved merkevaren skulle også komme til uttrykk i stemmeleiet. Det ble definert en praktisk skriveguide for en mer sjarmerende og «nedpå» språkbruk.

I kjølvannet av moderniseringen har vi utarbeidet en rekke flater, blant annet konsept- og designutvikling for både interne og eksterne arrangementer og satsningsområder. Vi har utviklet digitale malverk for presentasjoner og rapporter.

 

Både ny visuell identitet og stemmeleie ble oppsummert i en brukervennlig digital brand manual som inneholder praktiske retningslinjer og eksempler.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Idun Storm
Head of Sales, Knowit Experience Bergen
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Stig Olav Rognstad
Kundeansvarlig, Knowit Experience Oslo

Til toppen