Sparing, pensjon og forsikring er områder som stadig blir viktigere for folk, men samtidig oppleves for komplekst til å forstå. Gjennom rådgivning på merkevare, innhold, produktverktøy og design har Knowit Experience bidratt til å tydeliggjøre Storebrands posisjon og gjort den mer troverdig. Arbeidet har også hatt som hensikt å synliggjøre Storebrand som en bærekraftig aktør. Ikke som en plikt eller et compliance-fokus, men som et reelt konkurransefortrinn. Det som er bra for miljøet er bra for business. Storebrand kaller det «Gode penger». Knowit Experience har bistått Storebrand i Norge og Sverige (SPP) siden 2013 i dette posisjonersingsarbeidet.

En rikere verktøykasse

Utforsking og skissering har skjedd i tett samarbeid med nøkkelpersoner fra Storebrand og SPP. Dette har resultert i en ny og rikere verktøykasse, med en justert og forbedret fargepallett, justerte ikoner og nye illustrasjoner, som gir mer rom for fleksibilitet og har mer fokus på digitale flater. Et slikt verktøy gjør det enklere for de som jobber med profilen daglig til å ta den i bruk, og være konsistent i kommunikasjonen ut fra Storebrand.

Det ble også definert bildestil og bruksområder, samt utviklet grafiske elementer og retningslinjer for når og hvordan man burde bruke disse. Det har også blitt gjort et arbeid på merkevarepersonlighet for å definere hvordan Storebrand skal kommunisere i ulike kanaler og situasjoner.

Gjennom hele prosessen har det vært viktig å bygge videre på Storebrands sterke merkevare, og beholde sentrale grunnelementer som logoen og rødt som primærfarge. Under ser du den interne lanseringsfilmen som ble vist for alle ansatte.

Justerte ikoner og ny illustrasjonsstil

Ved hjelp av historiefortellende illustrasjoner skal Storebrand på en bedre måte kunne kommunisere med alle sine målgrupper. Det ble utviklet et sett med relevante illustrasjoner som på en bedre måte skal støtte opp under budskapet Storebrand ønsker å formiddle. Bruken av disse varierer ut i fra hvilke markeder og målgrupper det ønskes å nå ut til. Illustratør er Suzie Webb.

I tillegg ble den eksisterende illustrasjonsstilen justert til mer funksjonelle ikoner, til bruk i apper, produktark, annonser og web i små størrelser. Altså,mer tilgjengelig for digitalt bruk.

Enkle og tilgjengelige retningslinjer

Retningslinjer, defineringer og inspirsjonsskisser er implementert og enkelt tilgjengelig for alle i Storebrands digitale merkevaresenter.

– Knowit Experience har gjennom hele samarbeidet vist en høy faglig kompetanse og en god evne til å forstå vår virksomhet og utvikle kreative uttak basert på input fra oss. Hele prosessen fra start til slutt har vært svært smidig og interne ressurser hos oss har samarbeidet tett med designere hos Knowit Experience. Dette har gitt positive resultater både i form av en sterkere følelse av eierskap, men også hjulpet til med å forbedre og styrke interne samarbeid hos oss, sier Siri Olerud, profilansvarlig i Storebrand

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Stig Olav Rognstad
Kundeansvarlig, Knowit Experience Oslo

Til toppen