Utfordringen

For å oppfylle myndighetenes mål om nullutslipp og økende kapasitetsutfordringer, kreves det store endringer i energisystemet, både i Europa og i Sverige. Lokale energisystemer (LES) kan være en mulig vei til fremtidens bærekraftige kraftforsyning. Et lokalt energisystem er et begrenset geografisk område som er selvforsynt med energi, og som dermed ikke trenger å være koblet til det nasjonale eller internasjonale strømnettet. Knowit har støttet E.ON i et unikt pilotprosjekt i den skånske landsbyen Simris, som kan være med på å legge grunnlaget for nye, fremtidige løsninger.

Løsningen

Prosjektet har krevd mange tilpasninger for å kunne fungere som ønsket. Opprinnelig var IT-struktur, kommunikasjon og smarte målere Knowit sitt hovedfokus i prosjektet. Samarbeidet har utviklet seg videre og flere ansvarsområder har havnet hos Knowit, som prosjektledelse, koordinering med EU-prosjektet Interflex og styring av enheter i bygninger, Demand Side Response.

 

Pilotprosjektet er en del av EU-prosjektet Interflex og Horizon 2020, med det overordnede mål om å fremme fornybar energi, lokale ressurser og aktiv kundedeltakelse.

Resultatet

Som det eneste energiselskap i Sverige har E.ON lykkes med å skape et lokalt energisystem som er unikt i Sverige. Simris bruker lokal fornybar energiproduksjon med vind og solceller, batteriløsninger og ulike IT-løsninger for å i perioder å bli koblet fra det nasjonale strømnettet og være selvforsynt. All energi er 100% fornybar. Systemet skaper en bærekraftig bevissthet hos innbyggerne, samtidig som det testes nye tekniske løsninger.

 

Les mer om prosjektet her

Til toppen