Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Vil du at vi skal ringe deg?

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Takk for din henvendelse. Vi ringer deg for videre oppfølging.

En helhetlig tilnærming til kommunikasjon og brukeropplevelse er utgangspunktet for alle våre leveranser til Fjordkraft. Skillene mellom kanalene blir i økende grad visket ut – og for Fjordkraft leverer vi hele tjenestespekteret innen kommunikasjon og digital utvikling.

I disse dager utvikler vi en helt ny webløsning for Fjordkraft hvor tjenestedesign og digitaliserte prosesser står i fokus, og som svarer på kundenes økte krav til service, integrasjon, kommunikasjon og tilgjengelighet.

Hvordan differensiere seg med verdens mest generiske produkt?

Fjordkrafts kommunikasjonskonsept er utviklet og videreutviklet gjennom Knowits åtte år lange samarbeid med Fjordkraft, og tas ut gjennom selskapets viktigste kommunikasjonsflater: TV, digital annonsering og radio.

Omfattende kundeinnsikt har vist at markedet ikke bare etterspør enklere kommunikasjon omkring strøm, men også enkle og forståelige produkter. Det kreative kommunikasjonskonseptet kan enkelt oppsummeres i setningen: “Mer for pengene!”

For Fjordkraft handlet dette om veien fra generisk markedsføring til en mer entusiastisk og merkevarerettet tilnærming.  I dag er Fjordkraft en av de største og mest prefererte aktørene i strømbransjen. 

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Vil du at vi skal ringe deg?

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Takk for din henvendelse. Vi ringer deg for videre oppfølging.

En digital reise

Å etablere nye strømkunder var tidligere en svært omfattende og arbeidskrevende prosess som ble gjennomført ved manuell behandling av Excel-ark, som deretter ble importert fra netteier til Fjordkraft.

Knowit har digitalisert disse prosessene for Fjordkraft ved å levere en web-basert løsning for automatisk klargjøring  og verifisering/kontroll av kunde og anleggsdata, og automatisk etablering av kunder i fagsystemene til Fjordkraft. Manuelle og tidkrevende oppgaver er blitt erstattet av effektive automatiske rutiner som har resultert i betydelige tids- og kostnadsbesparelser.

 

Løsningen er basert på flerlagsarkitektur med en rekke integrasjoner mot ulike samarbeidspartnere, og utviklet med EpiServer 8, .Net, JQuery, Node.js, Entity Framework, Windows Workflow Foundation, WCF og IOC.

 

Til toppen