Ansatte i Statkraft. Brukere av Statkraft Intranett

Utfordring

Med en organisasjon på over 3400 ansatte i 20 land lå en av hovedutfordringene i å avgrense prosjektet og identifisere de viktigste effektmålene for intranettet. Og med respekt for kundens arbeidsprosesser bygge opp støtte for disse, men også foreslå justeringer på de operasjonelle prosedyrer for maksimal utnyttelse av plattformen.

Et nøkkelmål var for eksempel for ansatte å raskt starte opp nye samarbeidsfora i form av prosjekt-siter med de nødvendige verktøy for dokument- og bildebehandling, oppgavelister, forum og kommunikasjonsstrømmer. Samarbeid på tvers av kompetanseområder og geografiske grenser som tidligere var både tid- og ressurskrevende.

Ansatte i Statkraft

Resultatet

Økt samarbeid på tvers av geografiske grenser med tusenvis av aktive brukere klokken i ulike deler av verden rundt. Fra brukerens synspunkt var det veldig vellykket å integrere de to plattformene (EPiServer og Sharepoint), hente ut det beste fra to verdener og møte flere målgruppers behov for en digital arbeidsplass.

Til toppen