Circle K terminal operation centre

Utfordringen

For å sikre lønnsomhet og konkurransekraft i et marked med usikre fremtidsutsikter, besluttet Circle K i 2017 å samle store deler av oppgavene tilknyttet for lagring av drivstoff i Europa på én lokasjon uten at løpende drift ble skadelidende. Circle K ønsket ekstern bistand for å planlegge og gjennomføre denne krevende endringsprosessen, i tillegg til å utforske nye teknologiske løsninger som kunne understøtte endringen og bidra til å realisere potensialer.

Veiskille med mange pekere i ulike retninger

Løsningen

Gjennom et omfattende prosjekt har Knowit ledet arbeidet med å kartlegge og standardisere eksisterende arbeidsoppgaver, utformet ny driftsmodell, pilotert og testet ny teknologi for operatører, samt støttet driftsorganisasjonen i implementerings- og endringsarbeid på tvers av lokasjonene i Europa. Realisering av fremdriftsplanene er gjort skulder-til-skulder med ledere og teams i Circle K, og har resultert i tydelige forretningsmessige gevinster. Som en integrert del av prosjektleveransene er det også gitt bistand til etablering av ny linjeorganisasjon, inkludert opplæring og coaching for operasjonalisering av ny driftsmodell.

Kart over Circle K terminaldrift i Europa

Resultatet

Minimum Viable Product er på plass og store deler av funksjonene som tidligere ble gjort på tvers av terminalene i Europa blir nå utført på en mer enhetlig og standardisert måte fra en lokasjon ved «Terminal Operations Center» i Riga, Latvia. Dette skaper en mer robust døgnkontinuerlig operasjon som samtidig er skalerbar. Prosjektet, som fortsatt er pågående, er av strategisk viktighet for selskapet og innebærer en stor endring i operasjonsmodellen for lagring og distribusjon av drivstoff i Europa. Med dette ønsker Circle K å være bedre rustet til å imøtekomme fremtidige endringer i markedet.

Kontakt oss
Kristian Kjernsmo
Head of Next Generation Operating Model
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Vil du at jeg skal ringe deg opp?

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Takk! Jeg ringer deg så snart som mulig! Beste hilsen Kristian

Til toppen