Utfordring

Hvert år deltar Deltas tillitsvalgte på mange kurs og møter. Utgiftene som påløper i forbindelse med dette skal refunderes av Delta. Ettersom de tillitsvalgte ikke er ansatt hos Delta og fordi brukerlisensene for lønnssystemet er kostbare, skjer refunderingen utenom Deltas lønnssystem. Tidligere opererte Delta med en kombinasjon av papirskjema og Excelfiler samt som bilag som ble levert i ulike formater og kanaler. Det gjorde hele prosessen til en kilde for manuelt arbeid og frustrasjon.

Løsning

For å levere en skreddersyd løsning innenfor stramme finansielle rammer og med kort utviklingstid ble low-code plattformen Appfarm valgt som teknologi. Appfarms kombinasjonen av standardiserte byggeblokker, et integrert datamodell og mange tilpassningsmuligheter gjorde at løsningsutviklingen foregikk raskt og prosjektgruppen fikk ukentlig se nye prototyper. På denne måten fikk utviklerne hyppige tilbakemeldinger og det ble unngått tidskrevende misforståelser. Sist men ikke minst fikk kunden stort eierskap til applikasjonen.

Resultat

Delta tok i bruk sin løsning for elektroniske reiseregninger for tillitsvalgte få måneder etter prosjektgruppens første møte. Organisasjonen har nå en tidsriktig, grafisk tiltalende og fleksibel måte å sende inn og administrere reiseregninger. Selve reiseregningsskjemaet leder brukeren gjennom stegene og forebygger ufullstendige og mangelfulle reiseregninger. Administrasjonsportalen er sømløst integrert med Deltas CRM system. I kombinasjon utgjør dette en betydelig besparelse av manuelt arbeid for Deltas ansatte.

Resultatet har blitt veldig bra – og våre ansatte gleder seg til å bruke verktøyene for å effektivisere våre prosesser rundt noe så enkelt og komplisert som reiseregninger.

Tuan Williams, IT‑leder, Delta

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Ole Kristian Haug
Head of Automation and Data Analytics
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen