Utfordring

Delta mottar årlig over 1 200 søknader om støtte til yrkesrettet kompetanseutvikling. Tidligere var behandlingen av disse søknadene i liten grad digitalisert. Det medførte mye arbeid for Deltas ansatte, gjorde prosessen sterkt knyttet til det fysiske kontoret og la ikke opp til god sporbarhet. Samtidig som Delta ønsket å digitalisere søknadsprosessen gjorde arbeidets begrensede omfang og knappe tidsfrister at tradisjonelt utviklingsarbeid ikke var aktuelt. Likevel måtte løsningen være skreddersydd til Deltas behov.

Løsning

For å møte Deltas krav valgte Knowit å basere løsningen på low-code plattformen Appfarm. I tillegg til kort utviklingstid er denne teknologien svært tilpasset agil utvikling. Dermed ble den første prototypen gjort tilgjengelig få dager etter prosjektets oppstart. Nøkkelpersoner hos Delta kunne se, teste og komme med tilbakemeldinger om applikasjonen gjennom hele prosjektets løp, slik at overenstemmelse mellom brukernes behov og applikasjonen var sikret samt som at adopsjonen av løsningen hos Delta ble akselerert.

Resultat

Få uker etter prosjektets oppstart tok Delta i bruk to applikasjoner knyttet til stipendsøknader: Et digitalt skjema som leder søkeren gjennom stegene og i stor grad forhindrer at ufullstendige søknader sendes inn samt som automatiserer innhenting av visse opplysninger. En administrasjonsflate som strømlinjeformet arbeidet til Deltas medarbeidere. Videre er det nå tilrettelagt for en fremtidig sømløs integrasjon med Deltas CRM-system.

Sammen med Knowit Insight og plattformen Appfarm sikrer vi oss muligheten for å kunne øke tempoet i Deltas digitaliseringsreise. Det er helt fantastisk!

Tuan Williams, IT‑leder, Delta

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Ole Kristian Haug
Head of Automation and Data Analytics
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen