Sterk og samla. Ferdig snakka!

Fellesforbundet har røtter helt tilbake til da arbeiderbevegelsens vokste fram på 1800-tallet. Siden stiftelsen i 1988 har forbundet jobbet ufortrødent for å skape et trygt og rettferdig arbeidsliv for sine medlemmer. 

Styrken, kompetansen og engasjementet dette krever har inspirert arbeidet med identiteten

Et symbol på samhold

Fellesforbundets logo har ikke vært modernisert siden den ble tegnet av legenden Bruno Oldani (1936-2021) til forbundets stiftelse. Symbolikken; det å verne om individets rettigheter, er imidlertid like tydelig og viktig i dag. 

Logen står sterkt både internt i Fellesforbundet og blant tillitsvalgte og forbundets 160.000 medlemmer. I arbeidet med identiteten var det derfor viktig at logoen var gjenkjennelig og at symbolikken ble videreført.  

Designsystem basert på «Punktet»

Sentralt i identiteten står bruk av designelementet «punktet». Her har sirkelen i logosymbolet fått sitt eget liv på utsiden av symbolet. Punktet er et symbol på Fellesforbundets tydelighet og evne til å sette agenda. Punktet kan dupliseres og danne ulike former og mønstre i en rikholdig fargepalett.

Designsystemet gjenspeiler fellesskap og mangfold og gir Fellesforbundet en tydelig egenart. Brukere av profilen kan velge fra en rikholdig og fleksibel verktøykasse når de lager materiell, enten det er i statiske eller dynamiske flater.

Et uendelig mangfold, rikt illustrert

Illustrasjoner er en viktig del av verktøykassen. Konseptet, utviklet av Knowit og illustrert av Martin Hvattum, er satt sammen slik at enkeltmotiver kan hentes ut fra en rik og «uendelig» illustrasjonsverden. 

Slik kan illustrasjonen tilpasses ulike temaer og tas i bruk av hele forbundet. Fargepaletten og de grafiske formene, kombinert med et håndtegnet preg, gir Fellesforbundet et enhetlig og gjenkjennelig uttrykk.

Heldigital og inkluderende prosess

Ledelse, avdelingskontorer og tillitsvalgte fra Fellesforbundet har bidratt aktivt i arbeidet. Hele prosessen, fra forarbeid og innsikt til idéutvikling og ferdigstilling, har vært gjennomført digitalt ved hjelp av skreddersydde arbeidsmøter i det nettbaserte samhandlingsverktøyet Miro (www.miro.com).

«Prosjektet ble igangsatt midt i pandemien. Knowit hadde verktøyene for en heldigital prosess med veldig god involvering. Det har vært avgjørende viktig for at vi nå har kommet i mål. Knowit har hatt solid prosjektledelse og sørget for god gjennomføring. Samtidig har de vært fleksible og løst nye oppgaver etter hvert som vi gjennom prosessen har avdekket nye behov.»  – John Trygve Tollefsen, leder for Fellesforbundets seksjon kommunikasjon

 

 

Sjela lever videre

Fellesforbundets nye visuelle identitet ble lansert 16. juni 2021, til stor begeistring fra tillitsvalgte i hele landet. Nye nettsider ble lansert samme dag. Her har Knowit bidratt med rådgivning på brukeropplevelse og grafisk webdesign, med redesign av alle elementer til nettsiden. Det er stor spenning og forventning knyttet til nye maler og verktøy som nå er under utvikling og som skal rulles ut i alle Fellesforbundets avdelinger i løpet av året.

«Vi har satt enormt stor pris på samarbeidet med Knowit. De har forstått hvem Fellesforbundet er, samtidig som de har utfordret oss. Vi har tatt større grep enn vi først så for oss, og er veldig fornøyd med resultatet.»  – John Trygve Tollefsen, leder for Fellesforbundets seksjon kommunikasjon

Om Fellesforbundet

Fellesforbundet er Norges største fagforbund i privat sektor. De har mer enn 160.000 medlemmer og organiserer innen industrien, byggebransjen, hotell- og restaurant, transport og innen bilbransjen, i tillegg til mange andre bransjer i privat sektor. 

Fellesforbundet er det nest største forbundet i LO. Hovedkontoret ligger i Oslo, og deres sju regionkontorer er spredt utover landet.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Stig Olav Rognstad
Kundeansvarlig, Knowit Experience Oslo

Til toppen