Utfordring

Fredensborg Bolig opplever ofte i sine prosjekter at det ikke er samsvar mellom antall boenheter som skal bygges og det som er regulert parkeringsdekning per boenhet fra områdereguleringen. Dette er ikke unikt for Fredensborg Bolig, men et bransjeproblem generelt. I prosjektet hadde Fredensborg Bolig en hypotese om at mangelen samsvar også vil være tilfelle på Gystadmarka – et boligprosjekt på Jessheim med planlagt utbygging av 412 boenheter og 540 regulerte parkeringsplasser.

Kart over område

Løsning

For å sikre at antall parkeringsplasser er i tråd med beboernes behov, ble Knowit engasjert for å gjøre en vurdering av hvorvidt parkeringskravet i områdereguleringen er fornuftig, eller om antall parkeringsplasser bør avvike fra regulert antall. Knowit Insight leverte i sin vurdering en anbefaling om å redusere antallet p-plasser og tilrettelegge for en mer fleksibel parkeringsdekning. Basert på en omfattende analyse av boligkjøperes behov for parkeringsplass ble det også analysert og beskrevet mulige gevinster som redusert CO2-utslipp, naturinngrep og bomiljømessige gevinster som kan oppnås ved å handle i tråd med Knowits vurdering.

Fuglebilde over boligfelt

Resultat

Resultatet av engasjementet er en rapport som inngår i prosjektets forslag til justeringer i kommunens områdebestemmelser og som øker sannsynligheten for at Fredensborg Bolig får anledning til å bygge det antall parkeringsplasser som faktisk tilfredsstiller boligkjøpers behov.

Boligkjøpere har nye krav og forventninger til moderne mobilitet til og fra hjemmet, både hva gjelder persontransport og varelevering. Helt konkret gir dette konsekvenser for hvordan vi som boligutvikler vurderer nødvendig parkeringsdekning i nye prosjekter. Jeg er imponert over og fornøyd med kvaliteten på Knowit sin vurdering av mobilitetsløsningen på Gystadmarka, Jessheim. Teamet har raskt satt seg inn i vår utfordring, demonstrert bred kompetanse innen mobilitet, bidratt i kartlegging av brukerbehovene og gitt konkrete råd om hvordan vi bedre skal legge til rette for fremtidens boligkjøpere

Magnus Hvam, Daglig leder, Fredensborg Bolig

Nysgjerrig? Ta kontakt med oss!
Vemund Rudshagen
Senior Manager, Knowit Insight vemund.rudshagen@knowit.no
Til toppen