Utfordring

Som et bærekraftig boligprosjekt med fokus på å bevare mest mulig naturområde ønsket Hamrevann å begrense plassen brukt på parkering. Med bare én parkeringsplass per boenhet til rådighet i en by hvor mange er vant til å ha to biler, var det en utfordring for prosjektet å overbevise potensielle kjøpere om at fremtidige beboere på Hamrevann vil klare seg med kun én bil. Det var derfor viktig å kartlegge hvilke mobilitetsformer som nå og i fremtiden vil kunne dekke fleksibilitetsbehovet til beboerne, tross begrenset parkeringskapasitet.

Løsning

I prosjektet jobbet Knowit tett med både Hamrevann og DNB (meglere) for å sikre nødvendig input fra relevante stakeholders. I løpet av prosjektperioden gjennomførte vi kartlegging av brukerbehov og aktørlandskap, identifikasjon av ulike verdiforslag innenfor mobilitet og videre en analyse av hvilke alternativer som best hensyntar fleksibilitet, tilgjengelighet, effektivitet og pris. Dette resulterte i et helhetlig mobilitetskonsept på Hamrevann i tillegg til en tydelig anbefaling om hvordan tjenester på Hamrevann bør innlemmes og skaleres i takt med at utbygging pågår.

Resultat

Hamrevann har mottatt et helhetlig mobilitetskonsept, samt en beskrivelse av mobilitetskonseptet som inngår i salgsprospektet av prosjektet. Mer konkret ble det fremforhandlet og inngått en fleksibel kontrakt med beste tilbyder av bildelingstjeneste, Otto. Avtalen sikrer en skalerbar delingstjeneste som langt på vei dekker behovet for bil nummer to og økonomisk vil være gunstig for beboere på Hamrevann. Videre gir det helhetlige mobilitetskonseptet på Hamrevann muligheten til å vurdere bruk av nye mobilitetstjenester og implementere disse etter hvert som prosjektet skalerer.

I Knowit opplevde vi å få effektiv og god rådgivning fra ledende krefter i Norge på moderne mobilitet. Løsningene for mikromobilitet og delebil ble svært gode. Vi tror at vi sammen med Knowit vil lykkes med å mer enn halvere bilbruken på Hamrevann i forhold til sammenlignbare tradisjonelle boligområder.

Jon Døviken, Daglig leder Hamrevann AS

Nysgjerrig? Ta kontakt med oss!
Vemund Rudshagen
Senior Manager, Knowit Insight vemund.rudshagen@knowit.no
Til toppen