– Etter flere år i smarthus-markedet visste vi at produktene våre hadde livets rett. Men med en stadig tilspisset konkurransesituasjon så vi behovet for å profesjonalisere og styrke merkevaren ytterligere for å ta en tydeligere posisjon og sikre videre vekst, sier Kim Lomeland, Marketing Manager i Home Control AS.

Tar posisjon med ny merkevare

Med nytt navn, merkevareplattform og visuell identitet er Heimgard rustet for fremtiden. Kundeløftet “We never compromise on security and we always offer flexibility” får frem det unike ved merkevaren. 

En monolittisk merkestruktur og et navneskifte fra Wattle til Heimgard gir ytterligere slagkraft og sikrer en mer kostnadseffektiv merkebygging.

En tydelig stemme

Stemmeleiet er forankret i merkeløftet og forsterker enkelheten i den visuelle identiteten. Alle tekstene på nettsiden og eksterne leverandør-sider, inklusivt tilhørende title tags og metabeskrivelser, er skrevet på stemmeleie og basert på en grundig søkeordsanalyse.

– Heimgard sin kommunikasjonsjobb er å forenkle. Det brukes derfor korte setninger. I korte avsnitt med undertitler. Og utstrakt bruk av punktum. Vi bruker «vi», «vår» og «du» for å virke nær og personlig. Ikke minst skal vi få frem at Heimgard er stolte av teknologien sin - uten omstendelige ingeniøravhandlinger. Derfor er Heimgard også lett og ledig i språket, sier kundeansvarlig Bettina Therese Rognås Ellefsen i Knowit Experience.

Solid og fleksibel visuell identitet

Enkelhet er essensielt i teknologidrevne produkter og tjenester, og har vært en kilde til inspirasjon for identiteten. Designet er derfor bygget på minimalistiske, geometriske former, der en lett bruk av typografi, generøs bruk av sort og sparsommelig bruk av aksentfarger får frem detaljene.

Designsystemet er videre bygget på et fleksibelt logosymbol, formgitt som en negativ H hvor midtlinjen refererer til både hus og sikkerhet. Formene danner utgangspunkt for grafisk grid, der formene kan variere og tilpasses ulike flater og markedsmateriell. Slik fremstår også designet robust, og underbygger at merkevaren skal oppleves som solid og pålitelig

– Den visuelle identiteten fremstår som enkel, men kraftfull, og er enkel for oss å ta i bruk. Den evner å både posisjonere merkevaren tydelig i konkurransebildet, uten å forkludre med et for komplekst design, sier Kim Lomeland, Marketing Manager i Home Control AS.

Den visuelle identiteten er tatt ut i brosjyre, pakningsdesign og nettside i regi av Knowit Experience, samt mobil-app og sosiale medier i samarbeid med inhouse-designere. Nettsiden er basert på eksisterende teknologi og Wordpress-plattform.

Fakta

Heimgard er et varemerke under Home Control, et norsk teknologiselskap som utvikler smarthusløsninger for nordiske hjem. Selskapet tror på full frihet til å velge og kombinere ulike merker og systemer. Og er kompromissløse på sikkerhet. Se www.heimgard.com

Knowit Experience har levert tjenester innen merkevarerådgiving, navneutvikling, stemmeleie, tekst- og budskapsutvikling, visuell identitet, markedsmateriell, interaksjonsdesign, nettsideutvikling, analyse og SEO.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Stig Olav Rognstad
Kundeansvarlig, Knowit Experience Oslo

Til toppen