Fra omsetning til profitt-drevet markedsføring

Analyser av margindata viste potensialet som lå i denne type 1.parts data, sammenlignet med å kun bruke omsetningstall eller å forsøke å styre lønnsomheten med manuelle, overordnede snittberegninger av margin.

Gjennom forankring hos ledelsen og tverrfaglig gjennomføring, bygget vi en løsning som omfattet alt fra innkjøp og prising, til utvikling og IT, helt inn til markedsføring. Løsningen ble en datadreven modell for profittbasert optimering i betalt søk.

Profitt som datagrunnlag for optimering ble stegvis rullet ut for Komplett.no gjennom høst/vinter 2022, etterfulgt av Komplett.se og Komplett.dk samt Komplettbedrift.no og Komplettföretag.se inn i 2023.

Løsningen i tre steg:

  • Analyse av produkt kostdata i ERP-systemet (SAP) for å sikre høy kvalitet på dataen
  • Implementering i tracking på en sikker måte via serverside Google Tag Manager og deretter Google Cloud og Firestore database hvor profitt kalkuleres per handlekurv i sanntid
  • Dataen sendes til GA4, Google Ads og Search Ads 360 for aktivering i budstrategier

Resultatene har vært helt fantastiske og fått oppmerksomhet både i konsernledelsen og hos Google. Til tross for en nedgang i markedet har Komplett økt profitten med hele 75% på markedsaktiviteter. Løsningen skaleres nå til andre digitale kanaler og selskapene til Komplett i Norden.

Anerkjennelse

Dette prosjektet ble nominert i tre kategorier under Performance Awards 2023, og vant gull i samtlige kategorier. 

 

  • Best bruk av data
  • Performance Innovation
  • Online Performance
Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Stig Olav Rognstad
Kundeansvarlig, Knowit Experience Oslo

Til toppen