Utfordringen

Lefdal ønsket hjelp til å foreta en grundig foranalyse av markedet og konkurransesituasjonen på nett. Foranalysen dannet grunnlag for forbedringer av eksisterende annonsekonto i Google. 

Hovedmålet var å øke omsetningen på nett gjennom digital annonsering. For å få til dette måtte vi øke trafikkvolumet, konverteringsfrekvensen og ROI.

Løsningen

For å øke ROI re-allokere vi budsjetter mellom produktkategorier flere ganger ukentlig, basert på salgstall importert automatisk fra Google Analytics inn i regneark. I tillegg ble det foretatt hyppig hypotesetesting for å optimalisere mot tid på døgnet, annonserank og budgivning.

200% økning i ROI

Resultatet

Arbeidet resulterte i at ROI tredoblet seg, konverteringsfrekvensen økte med 50% og bounce rate gikk ned 30% i hele kontoen. Samtidig ble det investert betydelig større budsjetter til betalt søk som kanal. Dette ga mer enn en femdobling av inntektene fra betalt søk.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?

30% reduksjon i bounce rate

Til toppen