I drøyt 20 år har norske myndigheter stilt krav til importører og produsenter av elektriske produkter om at produktene skal samles inn, miljøsaneres og gjenvinnes.

Det såkalte produsentansvaret innebærer at produsenten av varen har ansvaret for produktet til det er ferdig miljøsanert og gjenvunnet.

Norsirk er et bransjeeid selskap som håndterer dette ansvaret på vegne av sine kunder.

I tett samarbeid med kunden, har Knowit Experience designet og utviklet et helt nytt forretningssystem som støtter hele Norsirk sin verdikjede. Det innebærer hele prosessen fra en elektrisk eller elektronisk vare blir satt på det norske markedet, til det blir samlet inn som avfall og miljøsanert eller gjenvunnet.

Selskapet hadde tidligere to ulike systemer som hadde blitt utviklet over tid, og som ikke lenger dekket Norsirk sine behov.

Behovet var ett nytt system som kunne gi gode, brukervennlige løsninger for alle stakeholders og samtidig ta hensyn til krav fra myndighetene og også enkelt kunne utvides til nye produktkategorier for produsentansvar.

Forretningssystemet til Norsirk skal treffe flere ulike brukergrupper:

Importører og produsenter som setter varer ut på markedet og betaler miljøgebyr, aktører som samler inn og håndterer avfall, og de som registrerer transport, mottak og behandling av avfall.

Gjennom en grundig prosess, som startet i 2017, har vi prøvd å se helhetlig på Norsirks prosesser. Vi har jobbet tett med kunden og representanter fra de ulike brukergruppene, med fokus på intuitive brukeropplevelser.

Resultatet er et mer sømløst system, der teknologi og gode brukeropplevelser spiller tett sammen. Vi har utviklet en skybasert løsning av mikrotjenester i Azure, bygget opp hele strukturen under og knyttet oss opp mot CRM- og ERP-systemer, samt avvikssystem.

Kontakt oss
Henrik Alexander Lund
Kundedirektør, Knowit Experience Oslo
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Vil du at vi skal ringe til deg?

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Takk! Vi tar kontakt så snart som mulig.

Til toppen