Sidebilde av et norwegian fly

Utfordringen

Norwegian er i ferd med å bygge opp et mer lønnsomt og effektivt selskap. Et av hovedfokusområdene i etableringen av «New» Norwegian er å skape en robust og skalerbar driftsmodell. For å bli mer tilpasningsdyktig for fremtiden ser Norwegian et behov for å få enda bedre kontroll på kostnader og viktige funksjoner som de tidligere har valgt å outsource til eksterne leverandører.

Shared Service Center i Riga

Løsningen

Ved å etablere et Shared Service Center i Riga får Norwegian grep om både kostnad og kvalitet på utførelse av kritiske støttefunksjoner innen kundeservice, finans og IT. Knowit ble engasjert for å drive frem etableringen, som blant annet innebar støtte i form av å: opprette latvisk selskap, kommunisere offentlig i Riga, finne kontorfasiliteter, opprette stillingsbeskrivelser, gjennomføre rekruttering og sette kritiske prinsipper for både styresett og drift av senteret. Knowit har sammen med et nettverk av kompetente lokale støttespillere sørget for at Norwegian til enhver tid sikret seg den nødvendige informasjonen som må til for å manøvrere i et nytt land.

Teksten "we are building the best shared service center in the region" mot rød norwegian-bakgrunn

Resultatet

I løpet av fem måneder har Norwegian etablert sitt nye, strategisk viktige, senter i Riga. Resultatet er en ny juridisk enhet, flotte kontorlokaler samt dyktige lokale ledere og et titalls nye operasjonelle Norwegian-ansatte. De neste månedene vil senteret kunne skalere i henhold til etterspørsel og tilby kostnadseffektiv ytelse av kundeservice, IT og finanstjenester av høy kvalitet.

Vi er svært fornøyde med støtten og leveransene fra Knowit-teamet. Gjennom rådgivning og sikring av god informasjonsflyt mellom forretningsfunksjonene våre har de demonstrert beste-praksis prosjektledelse. De har ivaretatt våre interesser gjennom hele prosjektperioden og gjort det enkelt for oss å etablere oss i et nytt land

Knut Olav Irgens Høeg, EVP IT, Supply Chain and Process Improvement i Norwegian.

lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Christian Hartmann
Head of Knowit Insight Norge
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen