Utfordringen

OBOS er Norges største boligbygger. Siden 1929 har de utviklet, bygget, solgt og forvaltet eiendom og bolig. I tillegg har de virksomhet innenfor eiendomsmegling, rådgivning, digitale tjenester, bankvirksomhet, næringseiendom og fornybar energi. OBOS tilbyr altså et bredt spekter av tjenester til over 500 000 medlemmer.

Parallelt med at OBOS over tiårene har vokst som konsern har det digitale økosystemet blitt større. Løsningene hadde utspring i ulike digitale generasjoner og teknologier, og det har ikke vært mulig å krysspublisere. 

Konsernet har som mål å oppleves som ett OBOS, uansett kontaktpunkt, og sikre en helhetlig og sømløs brukeropplevelse mellom de ulike forretningsområdene.

Behovet var en ny, samlende og brukervennlig innholdsplattform som kunne håndtere samtlige kundeflater.

«Sammenlignet med juli 2019 har det vært en økning på 25 % i antall brukere og 31 % i antall besøk i løpet av juli 2020»

Bendik Knapstad, OBOS Analyse

Løsningen

Knowit bidrar inn i et tverrfaglig prosjektteam med to innholdsrådgivere, en tjenestedesigner og to utviklingsressurser, og vi jobber etter smidig metodikk i Azure DevOps. Hovedfokuset er å migrere eksisterende innhold fra gammel til ny plattform. 

Vi startet med å få innsikt i forretningsområdenes digitale behov og strategiske mål, og krysset dette mot brukerreiser og selskapsstrategi. Gjennom workshops og tett samarbeid med nøkkelpersoner analyserte vi eksisterende sider og gjennomgikk innhold, informasjonsarkitektur og design. For å få forståelse for dagens bruk og brukerbehov ble eksisterende kvalitativ og kvantitativ data gjennomgått og supplert med brukertesting, analyse og designsprinter.

Den nye løsningen er basert på Microsoft Azure Cloud og et headless CMS fra EpiServer. Vi utvikler skriveguider for redaktører, forfatter brukervennlige og universelt utformede UX- og mikrotekster, skreddersyr redaktørgrensesnittet og optimaliserer innhold.

Vi bistår også med opplæring i bruk av det nye publiseringsverktøyet. Da kan OBOS-ansatte raskt ta det i bruk – og ta eierskap til sidene sine. Leveransen blir godt dokumentert, og vi foreslår fremtidige forbedringer slik at OBOS er ytterligere skikket til å forvalte utviklingen av plattformen i tiden fremover.

«Det er veldig gøy å jobbe med en kunde som er så bevisst på brukeropplevelse. OBOS er en av de sterkeste merkevarene i landet, og jeg er stolt av å jobbe med innhold som blir konsumert av såpass mange»

Ingvild Blomsø, senior innholdsrådgiver i Knowit

Resultatet

Målet om å samle hele OBOS på én digital tjenesteplattform med brukeren og innhold i fokus gir konsernet en fremtidsrettet teknisk plattform. Den fleksible publiseringsløsningen muliggjør krysspublisering og gjenbruk av maler som underbygger en sterk og enhetlig merkevare. OBOS sparer mye tid og boliger kommer raskere på markedet.

Resultatene så langt taler for seg. Antall brukere har økt med 25 prosent når en sammenlikner juli 2019 med juli 2020. Antall besøk på OBOS sine nettsider har økt med 31 prosent, hvor medlemsfordeler og boligsidene er hoveddrivere av trafikk. Trafikk fra mobil øker med 35 prosent, som resulterer i nær 50/50 fordeling mellom mobil og desktop.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Stig Olav Rognstad
Kundeansvarlig, Knowit Experience Oslo

Til toppen