Kalkulator

Utfordring

Fra tidligere piloteringsprosjekt ble potensialet for automasjon demonstrert ved å benytte RPA-teknologi for å robotisere manuelle prosesser og operasjoner.
Plantasjen ønsket å utforske potensialet ytterligere, og Knowit ble derfor engasjert for å skalere bruk av verktøyet i regnskapsavdelingen med mål om å frigjøre tid og kapasitet hos de ansatte til bruk på mer verdiskapende aktiviteter.

PlantasjenXKnowit

Løsning

Knowit ble engasjert for å identifisere og utvikle ytterligere prosesser for automasjon ved RPA, og bistå i den sammenheng med følgende:
• Kartlegging og vurdering av manuelle prosesser egnet for automasjon
• Utvikling av automatiserte løsninger for prosesser tilhørende regnskapsavdelingen

Robot

Resultat

Prosjektet har høsten 2021 levert to automatiserte løsninger som bidrar til en årlig tidsbesparelse på flere hundre timer. Prosjektet ble godt tatt imot av Plantasjen, som ønsker å skalere engasjementet videre. Regnskapsavdelingen og resten av organisasjonen har igjennom prosjektet fått verdifull innsikt i de mulighetene som ligger i digitale medarbeidere og automasjonsverktøy som RPA.

Bli kontaktet
Ole Kristian Haug
Head of Intelligent Automation
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen