man wearing black and white stripe shirt looking at white printer papers on the wall

Utfordring

UNICEF så et behov for å utvikle sin organisasjon i et bistandsmarked som stiller stadig høyere krav til konkurranseevne: Bistandsmarkedet i Norge har sett et inntog av mange profesjonelle ideelle aktører det siste tiåret, som har skapt tøffere konkurranse om giveres oppmerksomhet og bistandsmidler. Ny teknologi har bidratt til nye kanaler for innsamling av midler, og utfordret tradisjonelle innsamlingskanaler. Samtidig stiller givere og bidragsytere til ideelle organisasjoner nye krav til informasjon og oppdateringer, og til hvilke kanaler de vil møte organisasjonene i. Konkret var det et behov for å forbedre giverreisen og gi givere større opplevd verdi av det å være UNICEF-giver, korte ned 'Time to Market' for nye initiativer og produkter, og styrke UNICEFs evne til å tilpasse organisasjonen, produkter og tjenester i takt med markedsendringene.

Blue post-it notes on a board

Løsning

Knowit Insight bisto UNICEF Norge med kartlegging av giverreisen og innføring av agil arbeidsmåte for å utvikle smidige kapabiliteter på strategisk og operativt nivå. Arbeidet inkluderte en analysefase med fokus på giverreisen og utarbeidelse av forbedringsinitiativer som det agile teamet skulle jobbe med. Videre utarbeidet og tilpasset Knowit Insight agil metodikk for UNICEF Norge, gjennomførte opplæring og kompetanseutvikling med et dedikert agilt team og ledergruppen, samt tilrettela for systematisert læring gjennom pilotering av agil arbeidsmåte. Knowit Insight bidro også med forslag til prosess og design av agil organisasjonsmodell for skalering av agil arbeidsmetode i UNICEF Norge.

Four children forming a circle

Resultat

UNICEF Norge har startet forbedringsarbeidet i sin giverreise for å tilpasse seg nye krav fra eksisterende og nye givere, de har styrket sin innovasjonsevne gjennom systematisk læring og raskere iterasjoner, og kortet ned «Time to Market» for produkt- og tjenesteutvikling. Videre ser UNICEF Norge økte leveranser som skaper verdi, både på kort og lang sikt, fra de agile teammedlemmene, og de ser også økt engasjement blant disse medarbeiderne. Etter endt prosjekt videreføres agilt team og agil arbeidsmetodikk i UNICEF Norge med ønske om videre utvikling og læring, og de opplever stor interesse fra andre UNICEF-kontorer som ønsker å lære mer om agil arbeidsmetodikk.

I’m very satisfied and impressed by the way Knowit Insight has solved this case and how you have been a great support for me and the rest of the management team. You have managed to both transfer knowledge to our organization as well as a new philosophy and spirit among the employees. The agile way of working has been an eye opener for us, and we are highly motivated to continue this agile journey.

Marianne Myhrer Kristensen, Direktør Marked Privat

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Ellen Kjær
Head of Future Organizations
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen