I likhet med andre Askeladden-selskaper, ble Vater startet med en visjon om å forbedre en tradisjonell bransje til kundens beste. Håndverkerbransjen har generelt sett ikke hatt ord på seg for å gi de beste kundeopplevelsene. Avvik i både leveranser og prosess er noe mange har erfaring med. Askeladden så en mulighet og et behov for å etablere en ny håndverkertjeneste og en aktør som markedet skal oppleve som pålitelig og profesjonell gjennom hele bygge- eller oppussingsprosjektet. Hos Vater skal prosessen være like bra som resultatet – forutsigbar, tydelig og som avtalt.

 

Merkevaren ble utviklet parallelt med utvikling av tekniske løsninger og rekruttering av dyktige og pålitelige håndverkere. Fra Knowit deltok konseptutviklere, merkevarerådgiver, interaksjonsdesigner, og grafisk designere i en tverrfaglig og iterativ prosess. Med tett dialog og effektiv bruk av digitale samhandlingsverktøy ble det strategiske fundamentet lagt, merkevaren beskrevet og den visuelle representasjonen av merkevaren utviklet. Til sammen støtter alt opp om selve grunnideen i etableringen: Å skape en tvers gjennom profesjonell, etterrettelig og kundeorientert aktør.

Rett skal være rett

Denne grunnideen kommer også til uttrykk gjennom formuleringen «rett skal være rett». Formuleringen – som er tjenestens slagord – binder design og strategi sammen, og skal komme til uttrykk i alle deler av virksomheten og i relasjonene mellom alle som er involvert i prosjektene – kundene, håndverkerne og ansatte i Vater – fra første kontakt opprettes til jobben er gjort og godkjent.

Beskrivelsene av merkevaren består, i tillegg til selve navnet på tjenesten og slagordet, av en kort merkevarefortelling, merkvareløfte, kundeløfte, personlighetsbeskrivelse og et sett med budskap.

Det visuelle språket bygger på samme grunnidé og skal også bygge opp under en merkevare som er rett på sak, tillitvekkende og moderne. Den skal understreke verdien av det Vater leverer, bli lagt merke til og bidra både til å skaffe nye kunder og sikre gjenkjøp og anbefalinger.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Stig Olav Rognstad
Kundeansvarlig, Knowit Experience Oslo

Til toppen