Utfordring

Google har lenge kommunisert at dagens analyseverktøy, Universal Analytics (UA), blir avviklet høsten 2023 for GA360 kunder. Visma ville stille forberedt og ønsket derfor minst ett års datagrunnlag i nye GA4, for å sikre en god benchmark for fremtidig datainnsamling. Dermed måtte de ha på plass en løsning før sommeren.

Med tusenvis av kunder, både nasjonalt og globalt, er nettsidene deres en viktig del av kundereisen. De fleste kundene og brukerne til Visma besøker et eller flere av deres digitale økosystemer, som gjør datainnsamling og analyse til et viktig virkemiddel for å kontinuerlig optimalisere kundereisen.

I tillegg, har utfordringene rundt personvern, som følge av dataflyt mellom EU og USA, fått mye fokus i de siste årene. Her ønsket Visma tidlig å ta kontroll over egne data, og samtidig sikre nødvendig personvern ovenfor brukerne.

Løsning

I samarbeid med Visma, landet vi på å implementere GA4 i kombinasjon med Server-side tagging (SGTM). Denne kombinasjonen mente vi var det beste alternativet for å ivareta brukernes personvern, samtidig som man var i stand til å følge brukerne på en mer smidig, effektiv og detaljert måte.

GA4 er bygget på en vesentlig mer oppdatert datamodell sammenlignet med Universal Analytics. Sistnevnte datamodell er over 20 år gammel, og siden den gang har svært mye endret seg på både bruk og utvikling av nettsider. Det er blant annet større fokus på hele kundereisen, og handlinger brukeren gjør underveis. Tidligere var man begrenset til tre sporingsverdier per brukerhandling, og nå gir GA4 muligheten til å definere opp til 25. Det åpner opp for å tenke helt nytt rundt hvordan man bruker data, og ikke minst hvordan man kan tilpasse seg fremtidens behov.

Resultat

Som følge av at datainnsamlingen er flyttet til server har Visma forbedret datakvaliteten kraftig, og at man er blitt mindre avhengig av brukernes web-klient. Dette hindrer blant annet tap av data. Videre har sikkerheten økt vesentlig, fordi man eksponerer brukeren for færre tredjeparts-script. 

Til slutt har man forbedret kontrollen over egne datastrømmer, fordi man nå samler inn data lokalt, og unngår å sende direkte til tredjepartsapplikasjoner.

LURER DU PÅ OM VI KAN HJELPE DEG?
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen