Blå norsk fjord

Utfordring

Aker BioMarine er en av få aktører i bransjen som har komplett eierskap i hele verdikjeden. Med operasjoner som strekker seg fra fiske i Sørishavet, gjennom raffinering og produksjon, til salg og distribusjon av ferdig produkt til alle verdenshjørner, er selskapets virksomhet av svært variert karakter med stor bredde i sine aktiviteter. På bakgrunn av dette hadde kunden identifisert et behov for økt fokus på strategioperasjonalisering, sterkere eierskap til ambisjonen på tvers av organisasjonsstrukturen, samt en metodikk som bidrar til optimal prioritering av aktiviteter.

Aker BioMarine and Knowit Logo

Løsning

Første steg i implementering av OKR som metodikk ble gjort gjennom å etablere Objectives og Key Results for fire av de viktigste forretningsområdene i Aker BioMarine, samt for selskapsledelsen. For å sikre en effektiv og tilpasset prosess med bruk av beste praksis ble Knowit engasjert for å fasilitere workshops, forberede underlag og dokumentere resultatene. Videre var OKR-opplæring og oppfølging av nøkkelressurser i forretningsområdene essensielt for å sørge for eierskap til metoden og rask autonomi i de ulike forretningsområdene. 

Sammenhengen mellom objectives, key results og initiatives

Resultat

Resultatet av engasjementet var en strukturert OKR-matrise for de fire valgte forretningsområdene i Aker BioMarine, opplæring i beste praksis rundt hvordan Objectives og Key Results bør benyttes praktisk i arbeidshverdagen, samt underlag til presentasjon av OKR-initiativet for konsernledelsen. Prosjektet har også planlagt videre utrulling og implementering av OKR i øvrige deler av Aker BioMarine. 

Knowit var en god samarbeidspartner i prosessen med å introdusere OKR-konseptet til Aker BioMarine. Teamet forstod viktigheten av å tilpasse rammeverket til vår organisasjon og industrielle kontekst. De forberedte og gjennomførte effektive, involverende workshoper og sammenstilte output på en måte som var enkel for oss å bruke videre. Vi jobber gjerne med Knowit igjen.

Lotte Skolem, Director Product & Technology, Aker BioMarine

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Kristoffer Biørnstad
Head of Strategy & Innovation
Til toppen