Utfordring

Forkbeard har i løpet av de siste årene utviklet en pålitelig og svært nøyaktig teknologi for innendørs posisjonering, som baserer seg på en kombinasjon av ultralyd- og blåtann-teknologi. Fokuset til nå har vært rettet mot den tekniske siden, hvor ambisjonen om å utvikle et markedsledende produkt har vært prioritert. Forkbeard har nå identifisert et behov for økt kommersielt fokus for å ta produktet til markedet med suksess, og ønsker Knowit Insight sin bistand i prosessen.

Løsning

Knowit sin tilnærming til Forkbeard sitt behov var et sprintbasert og iterativt rammeverk, med ulike fokusområder fordelt på tre sprinter. Knowit sin metodikk for forretningsmodellering og -utvikling har vært systematisk brukt gjennom hele prosjektet.

Sprint 1 bestod i hovedsak av aktiviteter rettet mot å kartlegge markedet samt å identifisere i hvilker industrier denne løsningen kan løse et faktisk problem. Leveransen inneholdt blant annet (1) markeds- og konkurrentanalyse, (2) utforsking av forretningsmodeller og (3) etablering av kundesegmenter og -profiler.

Sprint 2 fokuserte videre på konkretisering av verdiforslag, samt validering av disse, gjennom (1) utarbeidelse av verdiforslag knyttet til valgte kundesegmenter, (2) design og testing av verdiforslag i sosiale kanaler og i direkte dialog med kundeprofiler, samt (3) valg av forretningsmodell(er) og suksessfaktorer.

Sprint 3 rettet seg hovedsakelig mot å fortsette arbeidet med å redusere risiko ved å gå inn i valgte markeder, blant annet ved hjelp av (1) validering av industrivertikaler gjennom salgsdialoger, (2) utarbeidelse av partnerstrategi, samt (3) konkretisering av produkt og leveransemodell.

Resultat

Arbeidet resulterte i en tydelig plan på hvordan ta produktet til markedet, samt validerte hypoteser knyttet til hvilke industrier og use cases kunden skal fokusere på i det videre. Basert på våre anbefalinger valgte kunden å flytte fokus bort fra en industri som de uten suksess har forfulgt i lengre tid. Videre ble potensialet i to andre industrivertikaler identifisert og tydeliggjort. Som et resultat av dette er Forkbeard nå i stand til å tilnærme seg de mest gunstige industriene, med en vesentlig større sikkerhet knyttet til hvor det er potensiale for å lykkes. I tillegg har Knowit presentert klare anbefalinger rundt utforming av produkt og partnerstrategi.

Prosjektet har gjennomgående hatt fokus på kontinuerlig opplæring og kompetanseoverføring underveis, for å gjøre kunden i stand til å kunne fortsette med denne typen innovasjonsarbeid selvstendig i fremtiden.

Det har vært en strålende reise med Knowit Insight så langt. Deres faglig meget dyktige team sitt bidrag har vært essensielt for vår go-to-market strategi gjennom en inkluderende, faktabasert og effektiv prosess.

Palle Furum, CMO Forkbeard Technologies

Nysgjerrig? Ta kontakt med oss!
Vemund Rudshagen
Senior Manager, Knowit Insight vemund.rudshagen@knowit.no
Til toppen