Sidedør på mesta-bil

Utfordringen

Mesta ønsket å se hvordan prosjektlønnsomhet kan kalkuleres mer presist og øke synligheten for riktige estimater av kostnadsdrivere. Et mål var å identifisere de mest sentrale avvikene fra budsjett på leverte prosjekter.

Løsningen

 

Mesta og Knowit iverksatte en pilot på tre uker som omfattet følgende fokusområder:

  1. Øke synligheten på avvik mellom hva som er produsert og hva Mesta tar seg betalt for, opp mot hva som ble estimert.
  2. Øke synligheten og detaljnivået på produserte mengder og enhetspriser på utførte tjenester.
  3. Granulær oversikt over kostnadsfordeling på prosjekter og delprosjekter.
Road in orange glow from the sky

Resultatet

Knowit leverte analyser som demonstrerte potensialet for verdiskapning langs de tre ovennevnte områdene. Analysene omfattet fordeling av kostnader og produksjon i prosjekter på transaksjonsnivå, som muliggjorde detaljerte vurderinger av hvor ulike kostnads- og produksjonsdrivere historisk har vært. Videre omfattet analysene underleverandører sine enhetspriser, som blant annet synliggjorde regionale forskjeller i enhetspriser for ulike typer produksjon. Dette viste hvordan kunnskap om hva enhetspriser bør være og hvordan de fordeler seg kan brukes som verktøy i kontraktsforhandlinger med underleverandører. Analysene omfattet også avviksanalyser av ulike prosjektkostnader på detaljert nivå. Avviksanalysene demonstrerte potensialet for å raskt se hvilke grupper av kostnader og inntekter som er vanskeligst å estimere rett, som er viktig informasjon for Mesta å legge til grunn når de estimerer verdien av ulike kontrakter.

Kontakt oss
Ole Kristian Haug
Head of Intelligent Automation
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Vil du at jeg skal ringe deg opp?

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Takk! Jeg vil ringe deg så snart som mulig! Beste hilsen Ole

Til toppen