Person som skriver på papir som ligger på et bord

Utfordringen

Peab besluttet i 2018 at lønnsfunksjonen for de norske virksomhetene skulle flyttes fra Sverige til Norge. Peab hadde behov for programledelse samt at de og ønsket en gjennomgang av hele lønnsprosessen, blant annet rutiner og system.

Man med hvit sikkerhetshjelm som lener seg på et bord med en planskisse på

Løsningen

Gjennom et 15 måneders prosjekt bisto Knowit med å identifisere forbedringstiltak, flytte den norske lønnsenheten tilbake til Norge, opprette/ansatte til en ny lønnsavdeling i Tromsø, gjennomføre diverse forbedringstiltak og revitalisere lønningssystemet. Knowit lagde en solid opplæringsplan for de nyansatte lønnsmedarbeidere, kartla risiko og lagde en tydelig kommunikasjonsplan. Vi gjennomførte over 40 større og mindre forbedringstiltak, med fokus på å digitalisere manuelle bilag, gjennomføre tekniske forbedringer, sikre klar ansvarsfordeling mellom avdelinger, og automasjon.

Mann som hopper forran et hus

Resultatet

Tilbakeflytting av lønnsenheten til Norge ble vellykket grunnet gode forberedelser og et godt samarbeid. Implementerte forbedringstiltak medførte en betydelig reduksjon av manuelle bilag, bedre samarbeid på tvers av avdelinger, høyere effektivitet og trivsel i lønnsavdelingen. I dag er ansatte i Peab fornøyde, med en effektiv og robust lønnsprosess rustet for fremtiden.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Ole Kristian Haug
Head of Automation and Data Analytics
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen