Fra råstoff til foredlet materiale

Moelven skal være pådriver for mer bruk av tre i bærende konstruksjoner. Sentralt i merkeplattformen står derfor et løfte om at muligheter vokser på trær. Intensjonen for arbeidet har vært å reflektere både det naturlige og organiske ved materialet, og det som skjer når råstoffet transformeres til nye produkter gjennom industriell bearbeidelse og foredling;

Moelven høster råvarer fra skogen og lager produkter og løsninger som verden trenger. Dette er selve kjernen i virksomheten, og ideutspringet til logo og identitetskonsept.

En ujålete identitet som går rett på sak

Den visuelle profilen er jakka som kler Moelven og viser at de er stødige og solide, men også visjonær og moderne. De er relevante og rett på sak, med en ujålete fremtoning. Den visuelle profilen viser at Moelven tar ansvar, leverer og bruker mulighetene – gjennom hele verdikjeden, og hele Moelven.

Logoen består av et M-inspirert symbol som representerer det naturlige og organiske ved materialet, og det mer mekaniske som skjer når råstoffet omdannes til nye produkter. Et robust, enkelt og tidløst symbol som symboliserer Moelvens virksomhet og står støtt på alle Moelvens flater. 

For å forsterke Moelvens tilstedeværelse i lokale markeder er det utviklet en teal-farge som er inspirert av deres virksomhet. Den bunnsolide fargen strekker seg fra det mekaniske til det organiske, henter med seg historien, men plasserer de også tydeligere innenfor den verdikjeden de opererer i. I tillegg er det utviklet støttefarger som skal hjelpe Moelven i deres kommunikasjon. 

Det var viktig for Moelven at den nye visuelle identiteten ble utviklet slik at det var lett og tilgjengelig å bruke for alle i hele organisasjonen, fra lokale sagbruk til utenlandske kontorer. Det er derfor i tillegg til de andre elementene valgt en standard Ms Office-font for å sørge for at alle i organisasjonen har tilgang til profilfonten. 

Layout-prinsipp inspirert av panel og planker

Moelven er en ledende produsent av panel og planker. Basert på slike trevarer er det utviklet et panel inspirert layout-prinsipp i identiteten. Panelet fungerer som et hjelpemiddel for å enkelt plassere og seksjonere innhold.

Det gir også fleksibilitet og store variasjonsmuligheter samtidig som det ivaretar gjenkjennelighet på tvers av Moelvens mange ulike kommunikasjonsflater. 

Alle skal med!

Arbeidet med strategi og identitet har vært viktig for å samle alle deler av organisasjonen rundt «ett Moelven». Involvering og aktivisering av interessenter fra en rekke Moelven-selskaper i Norge og Sverige har vært avgjørende for å få dette til, og både sagbruksarbeidere, selgere og ledere har vært entusiastiske bidragsytere i workshops, testing og forankring underveis.

Dette har vært med å sikre eierskap og begeistring rundt løsningene som er utviklet. Moelven har nå fått et uttrykk som samler og peker fremover.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Stig Olav Rognstad
Kundeansvarlig, Knowit Experience Oslo

Til toppen