Bergen Nasjonale Opera skal fremstå tydelig, fargerik, humørfyllt og uredd! De skal være sterke, elegante, profesjonelle, vågale, inviterende og intelligente.

Vi har vektlagt sterke, solide og tydelige profilelement og farger. Logoen skal treffe bredt og leve lenge og har fått en solid form med et eget “scenerom” (rektangelet) som samlende element. Denne formen kan draes ut og bli “scenegulvet”. Alle bokstavene i logoen har sin helt egne form, men med en tydelig tilhørighet i “bokstavgruppen”, og symboliserer mangfold og samarbeid og ensemble. Variasjon i sammensetning av ensemble, type produksjoner og publikum er en av de mest differensierende trekkene ved Bergen Nasjonale Opera og har vært et viktig element i fortolkningsarbeidet. 

Variasjoner og dynamilkk gjenspeiles i materialvalg, fargepalett og detaljering i logo og formater. Rektangelet i logoen fungerer også som eget symbol.

 

Støttetypografi er formmessig beslektet med logotypografi og har ulik grad av dekorativ detaljering. Typografi og tekstformidling blir et sterkt visuelt virkemiddel. Begrenset tilgang på fotomateriell gjør at vi legger opp til dekorative typografiske elementer kombinert med fotoografiske uttrykk.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?

Til toppen