Utfordring

Aschehoug Skole har nylig gått gjennom en større omorganisering med mål om å jobbe mer smidig, innovativt og innsiktsbasert. I den sammenheng ønsket de å øke innovasjonskompetansen på tvers av virksomhetsområdet, parallelt med at innovasjonsmetodikken ble testet ut i praksis. De ønsket også støtte til å organisere avdelingen på riktig måte før høstens arbeid begynner.

Løsning

Knowit Insight og Knowit Experience har ledet prosessen rundt det å innføre en brukersentrisk innovasjonskultur i hele virksomhetsområdet. Dette har blitt gjort ved å kjøre en hel Design Thinking-prosess fra idégenerering til testing med nøkkelpersoner i organisasjonen. Underveis i arbeidet ble hele virksomhetsområdet løpende involvert i kursing og workshops for å sikre bredest mulig kompetanseoverføring.

Resultat

Achehoug Skole har gjennom 12 uker opplevd en endring i tankesett og kompetanse på tvers i organisasjonen. De har fått god kjennskap til, og praktisk erfaring med smidig, sprintbasert og designdrevet innovasjonsarbeid, samt laget og testet flere prototyper.

Knowit har vært uvurderlige for oss i innføringen av brukersentrisk produktutvikling. Teamet fra Knowit er naturligvis gode på metode, men også suverene med folk.

Mona Solnes, Forlagssjef, Aschehoug Skole

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Ellen Kjær
Head of Future Organizations
Til toppen