Utfordring

Med mål om å ta større markedsandeler i det digitale utdanningsmarkedet, planlegger avdelingen for videregående skole å lansere en ny digital læringsplattform i løpet av 2023. I den sammenheng ønsket de hjelp til å få praktisk erfaring med designdrevet innovasjonsmetodikk, samt støtte til å konseptualisere læringsplattformen med utgangspunkt i brukernes behov og dagens markedssituasjon gjennom smidig metodikk.

Løsning

Knowit ledet arbeidet med å konseptualisere innholdet til den nye digital læringsplattform. Metoder som design thinking, lean startup og smidig la grunnlaget for arbeidet, og alle i avdelingen fikk opplæring i og praktisk erfaring med denne typen arbeidsmetode.

I tillegg til å innføre nye arbeidsmetoder, ledet Knowit hvert sitt innholdsteam som jobbet med konseptutvikling av innhold til plattformen. I dette arbeidet inngikk blant annet å gi opplæring i relevante verktøy, lede sprintseremonier, fasilitere workshops og sikre at innsikt ble hentet inn på riktig måte, samt legge til rette for samarbeid på tvers av teamene.

Resultat

Teamene har fått gjennomgående innsikt og erfaring i smidig arbeidsmetodikk, samt introduksjon til viktigheten av å teste egne antagelser mot faktiske brukere. Arbeidet har resultert i økt forståelse for brukernes hverdag og de utfordringene de møter, i tillegg til god oversikt over konkurrenter i det digitale utdanningsmarkedet. Med utgangspunkt i dette har teamene utarbeidet forslag til løsninger og innhold til plattformen, og påbegynt arbeidet med å teste dette. Videre er tentative produksjonsplaner laget for neste halvår, og en ny prosessleder tar over to team som er klare for å teste innholdskonseptene med alle relevante interessenter, i tillegg til å starte produksjonen av innhold til plattformen i henhold til det overordnede konseptet.

Bli kontaktet
Ellen Kjær
Head of Future Organizations
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen