Gruppe mennesker som holder hver sin telefon

Utfordring

Markedet endrer seg svært raskt, og kravet om kundefokus blir bare større og større. Hvordan anvende kundeinnsikt, teste og lære, slik at vi hele tiden vet hva kunden ønsker? Videre var organisasjonen vant med å jobbe mer silobasert og hierarkisk, og med en ny organisering ønsket man å få til bedre kommunikasjon mellom tverrfaglige produktteam og mellom ulike deler av organisasjonen. Fra før hadde det vært gjennomført en pilotperiode med ett tverrfaglig produktteam, og nå ønsket Story House Egmont bistand til videre utrulling av smidige produktteam i Print med totalt over 90 personer involvert.

To kvinner stående ved en brun tavle

Løsning

Teamet fra Knowit Insight med to ressurser har gjennomført digital opplæring av alle produktteam på smidig arbeidsmåte, roller og møtepunkter. De har vært smidige coacher i flere team frem til interne coacher var på plass, og har parallelt gjennomført oppfølging og coaching av produkteiere og smidige coacher internt i deres nye roller. I dag har Story House Egmont tre interne smidige coacher som skaper videre moment i den smidige transformasjonen.

 

Knowit Insight har også vært en støtte i innføring av OKR som målstyring, og har fasilitert utarbeidelse og revidering av OKRer i flere team. I dette arbeidet har ressursene fra Knowit Insight også jobbet mer strategisk og fokusert på samarbeid og transparens på tvers av produktteam og avdelinger. Konsulentene har også bidratt til kunnskapsdeling gjennom presentasjoner for andre deler av organisasjonen inkludert ledergruppen i Story House Egmont og andre avdelinger.

Fire personer som holder hender

Resultat

Produktteamene i Print har økt sin kompetanse om smidig arbeidsmåte, og opplever flere positive effekter av det å jobbe mer tverrfaglig og i fokuserte arbeidsperioder (sprinter). Flere team har uttrykt positive effekter som:

  1. Opplevelse av å flytte seg fremover fordi vi prioriterer bedre
  2. Større forståelse for kundens behov, og anvendelse av innsikt skaper bedre kvalitet i beslutninger
  3. Innsikt på tvers av roller og fagmiljøer gir økt kunnskap og engasjement

Knowit Insight bidratt til mer interesse og kunnskap rundt smidig, og vært med på å skape moment for videre arbeid mot en smidig organisasjon.

Knowit Insight har gjennom god kompetanse om smidig arbeidsmåte, engasjement for kompetansedeling og driv for å levere, gjort oss i stand til å fortsette vår smidige reise.

Abhijit Saha Banik, Strategidirektør, Story House Egmont Norge

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Ellen Kjær
Head of Future Organizations
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen