Utfordring

Objectives & Key Results (OKR) ble besluttet som verktøy for målstyring i hele virksomheten for å øke fokus på operasjonalisering av strategien. Tydeligere fokus på felles mål skal sikre gjennomføringskraft og øke graden av samarbeid på tvers. OKR som rammeverk skal bidra til økt motivasjon for ansatte gjennom en opplevelse av mer transparens, tydelighet og medvirkning. Dette innføres som en styrt endringsprosess fra et sentralt prosjekt i organisasjonsdivisjonen, med eierskap i toppledergruppa. I den forbindelse hadde de internt ansvarlige ressursene i NRK behov for løpende faglig rådgivning og fasiliteringsstøtte.

Løsning

Knowit var ansvarlig for støtte til det sentrale målstyringsprosjektet og pilotering i Teknologi-, Produkt- og Produksjonsdivisjonen for å sikre en mest mulig vellykket utrulling og bredding av målverktøyet i organisasjonen. Det ble gjennomført opplæring av alle ledere (ca. 400) som ble engasjert for å sette egne mål og egen struktur for å skape entusiasme i hver enkelt divisjon/avdeling/team. Knowit bistod med coaching/veiledning av det sentrale prosjektet, opplæringsopplegg for ledere samt pilottesting av utforming og oppfølging i praksis i én divisjon.

Resultat

Prosjektet ga opplæring i beste praksis rundt hvordan Objectives og Key Results bør benyttes praktisk i arbeidshverdagen for ledere i NRK, i tillegg til pilottesting av utforming og oppfølging i praksis i Teknologi-, Produkt- og Produksjonsdivisjonen. Læring fra piloteringen ble kapret og løpende delt med det sentrale prosjektet i organisasjonsdivisjonen med mål om å overføre erfaring til resten av organisasjonen. Resultatet var et måleverktøy tilpasset NRK som sikrer tydeligere prioritering av mål, økt gjennomføringskraft og mer transparens i organisasjonen.

Samarbeidet med Knowit fungerte bra fordi de ikke kom med en «tradisjonell konsulentpakke» rundt målstyring, men tilpasset seg våre behov og vår kultur. Konsulentene fra Knowit var både kompetente og smidige i sine leveranser og måten vi samarbeidet på. Noen ganger var de vår viktigste heiagjeng og andre ganger utfordret de oss på prioriteringer og løsninger.

 

Frank Barth-Nilsen, Rådgiver organisasjonsutvikling, NRK

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Ellen Kjær
Head of Future Organizations
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen