Utfordring:

TV 2 Sumo leverer strømmetjenester på et bredt spekter av enheter og plattformer. Det totale økosystemet strekker seg fra tradisjonelle webtjenester og native mobilapper, til innebygde Smart-TV-apper, spillkonsoller og Apple-TV-bokser.

Det norske strømmemarkedet blir stadig større, og store internasjonale konkurrenter er på banen med store ressurser og fagmiljøer bak seg. I dette markedet har TV 2 Sumo et mål om å bli fullverdig datadrevet.

Utfordringen er å kunne forstå hvordan tjenestene deres tas i bruk, og se sammenhenger på tvers av alle kontaktflatene.

TV 2 var allerede Google Analytics 360-kunde, og hadde allerede satt opp noe sporing på et par plattformer. Utfordringen her var at sporing på tvers av plattformer ikke fulgte samme sporingsstrategi, og at de største plattformene, målt i seertid, ikke var dekket.

Løsning:

Knowit bisto i dette prosjektet med flere leveranser knyttet til digital analyse, sporing, datainnsamling og produktutvikling.

Vi utviklet en global sporingsstrategi på tvers av hovedplattformene TV 2 Sumo leverer innholdet sitt på; Android, iOS, tvOS (Apple-TV), Smart-TV, Chromecast, Playstation 3 og Playstation 4, i tillegg til browser.

Med utgangspunkt i verktøyene Google Analytics, Firebase og Google Tag Manager, ble det utarbeidet en sporingsstartegi som kunne implementeres i alle Sumo-plattformene.

Resultat:

I tett samarbeid med produkteiere i TV 2 Sumo og de ulike utvikler-miljøene, ble det utarbeidet en strategi som alle produktene kunne forenes bak. Samtidig ble det åpnet for muligheter til å se, oppdage og agere på kundemønster på tvers av plattformer.

For å tilgjengeliggjøre kunnskapen på tvers av organisasjonen ble det også utarbeidet en del visualiseringer og dashboards, som evnet å synliggjøre bruksflyten for de ulike platformene.

Dette blir nå brukt som beslutningsgrunnlag for hvilke funksjonaliteter som skal videreutvikles, samt hvordan utvikling av ny funksjonalitet prioriteres.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Stig Olav Rognstad
Kundeansvarlig, Knowit Experience Oslo

Til toppen