Ett av målene innen offentlig sektor er å effektivisere virksomheten og forenkle kommunikasjonen med borgerne. Eksempler på løsninger vi leverer er nettløsninger, mobile løsninger, intranett, oppgave- og dokumentbehandlingsløsninger, arkiveringsløsninger og bedriftssystemer koblet til spesifikke behov. Med vår lange erfaring fra offentlig sektor har Knowit en sterk posisjon, som vi hele tiden utvikler gjennom blant annet kompetanse- og erfaringsoverføring fra andre bransjer. Eksempler på kunder er blant annet FMV, Kungsbacka kommune, Rekryteringsmyndigheten, Skolverket, Skatteetaten og Tekniska Verken.

Til toppen