Utfordring

Utfordring

Bane NOR Eiendom får stadig henvendelser fra aktører som ønsker å benytte deres eiendommer, og ønsket å utforske hvorvidt mobilitetspunkt som inneholder ulike delings- og andre mobilitetsrelaterte tjenester kan være en god måte å ivareta samfunnsoppdraget samtidig som man utforsker muligheter for inntjening. Helt konkret ønsket Bane NOR Eiendom at Knowit Insight skulle bistå dem med å oppklare:

  • Hvor og hvordan bør Bane NOR Eiendom posisjonere seg i «mobilitetspunkt-verdikjeden»?
  • Hvilke(n) forretningsmodell(er) og tilhørende inntektsmodell bør Bane NOR Eiendom tilstrebe?
Løsning

Løsning

I løpet av prosjektet har Knowit Insight vurdert hvordan Bane NOR Eiendom bør utforme, prise og levere tjenester basert på interne og eksterne analyser. Som en del av dette har Knowit Insight utarbeidet forslag til driftsmodell, produktmiks og kategorisering av ulike mobilitetspunkt. Videre har Knowit Insight kartlagt aktuelle samarbeidspartnere på kort og lang sikt, og deres respektive interesse og preferanser for samarbeid med Bane NOR Eiendom. Med en ambisjon om å pilotere et eller to mobilitetspunkt i 2022, har Knowit Insight dessuten bistått i forberedelser til piloteringen.

Resultat

Resultat

Kartlegging og hypotesering av forretningsmodeller, markedsanalyser, analyse av interne kapabiliteter og bruker adopsjon har resultert i en rapport og en kvantitativ modell som Bane NOR Eiendom kan benytte i det videre arbeidet. Leveransen inneholder konkrete anbefalinger og forslag til neste steg i arbeidet med mobilitetspunkt. I tillegg har Knowit Insight bistått med kompetanseoverføring i innovasjons- og researchmetodikk for at Bane NOR Eiendom skal kunne være mest mulig proaktive og rigget for pilotering og produktive samarbeid i årene som kommer.

Tusen takk for et godt samarbeid og en veldig grundig og innsiktsfull leveranse. Prosjektet har bidratt til å øke vår kunnskap og kompetanse innenfor mobilitet(spunkt); og ruster oss ypperlig for videreutvikling og utrulling av relevante, brukerrettede mobilitetsrelaterte konsepter på våre stasjoner.

Niall Ó Muiré, Prosjektsjef, Bane NOR Eiendom

Nysgjerrig? Ta kontakt med oss!
Vemund Rudshagen
Senior Manager, Knowit Insight vemund.rudshagen@knowit.no
Til toppen