Utfordring

Det tverrsektorielle samarbeidet DIGI-UNG fikk i 2023 tilslutning i statsbudsjettet, med et mål om å samle kvalitetssikret informasjon, veiledning og tjenester på én plattform, ung.no. Med dette vil ung.no ta steget fra informasjonskanal til tjenesteportal. Ung.no har begrensede ressurser og besøkstallene er i kraftig vekst, samtidig som målgruppens forventninger og teknologien endrer seg raskt. Innenfor disse rammene trengte ung.no hjelp til å identifisere hva som skulle prioriteres for å forbedre og videreutvikle tjenesten.

Løsning

Knowits hovedoppgave var å designe og fasilitere prosessen, samt analysere og strukturere innsiktsgrunnlaget. Det ønskede utfallet for oppdraget var et ferdig utkast av produktstrategien til ung.no, utarbeidet i tett samarbeid med leder og avdelingen. Produktstrategien skulle være tydelig forankret i ungdommens behov, politiske føringer og de ansattes ønske om å tilby gode digitale tjenester på en effektiv og profesjonell måte.

Resultat

Ung.no fikk gjennom arbeidet med Knowit et utkast til ny produktstrategi som var godt forankret i hele teamet som jobber med ung.no. Gjennom utforskende arbeid i workshops og grupper, har Knowit sammen med ung utformet 4 satsningsområder, beskrevet disse og foreslått tiltak for å oppnå målene satt for hvert enkelt område.

Jeg er stolt over hva vi i felleskap har laget, og jeg har stor tro på at denne strategien skal gjøre det enklere å være ung.  Jeg vil takke alle som har bidratt inn i arbeidet for gode og inspirerende diskusjoner. Jeg vil også takke KnowIt og teamet derfra for en god fasilitering fram til et godt utkast.

 

Frode Løbersli, Fungerende avdelingsdirektør

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Linne Dale Midttømme
Manager

Til toppen