Utfordring

Digitaliseringsdirektoratet leder digitaliseringen av offentlige tjenester i Norge og må derfor forholder seg til mange interne og eksterne datakilder. Med relevant data spredd utover mange ulike steder, trenger Digdir et verktøy som tillater de både å automatisere datafangst og dele innsikt med sine brukere.

Løsning

For å sikre at Digdir fikk en skalerbar plattform som kobler sammen deres datakilder, bisto Knowit Insight i jobben med få oversikt over datakildene, integrere disse i én og samme Power BI løsning, samt bistå med opplæring av interne ressurser. Dette sikret Digdir en løsning hvor alle datakildene ligger på en og samme plattform, som interne utviklere kan bygge rapporter på toppen av. Dette gir Digitaliseringsdirektoratet en felles kilde, som så kan deles både internt over Power BI plattformen, samt eksternt gjennom integrasjon på direktoratets egen nettportaler.

Resultat

Bistanden fra Knowit Insight sørget for at Digdir har samlet sine datakilder inn i én og samme Power BI plattform. Sentraliseringen av datakildene reduserer behovet for manuelle oppdateringer og sikrer en felles sannhet i tallene. Sammen har Digdir og Knowit Insight bygget en skalerbar løsning som Digdir selv kan håndtere, som er tilpasset en fremtid med økt mengde data.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Johannes Sæthre
Manager at Automation & Data Analytics
Til toppen