Utfordring

Våren 2020 lanserte Fiskeridirektoratet sin nye versjon av Fritidsfiskeappen. Appen, utviklet av Knowit, gir fritidsfiskere god oversikt over viktige emner som fredning, minstemål, arter og ikke minst muligheter for å melde fra om tapt og funnet utstyr. Fritidsdykkere, som også benytter seg av appen, kan finne frem til tapt utstyr, og dermed redusere forsøpling og lidelse i havet.

Gjenkjenning av arter er viktig i et bærekraftsperspektiv, spesielt utfordringer med å skille rømt oppdrettslaks og villaks. Kunne dette gjøres enklere for brukerne?

Løsning

Ved hjelp av Google Cloud, Firebase og data fra Fiskeridirektoratet, startet Knowit sommeren 2020 arbeidet med å bygge en løsning for gjenkjenning av fisk ved hjelp av AI og maskinlæring. Løsningen er utarbeidet slik at brukeren kan ta et bilde av en fisk i appen, og i løpet av et øyeblikk få tilbake svar på hvilken art han eller hun har fanget, og hvilke fangstregler som gjelder for arten.

Slik kan fritidsfiskeren med stor grad av sikkerhet få et godt svar, også i tvilstilfeller, og risikoen for feilfangst reduseres.

Modellen «trenes» i disse dager med en rekke bilder av ulike arter. Dette er enkelt tilgjengelig for kunden, som selv kan administrere input i løsningen.

Resultat

Med nye løsninger fra store programvareleverandører som Google og Firebase blir maskinlæring og AI mer tilgjengelig for stadig flere løsninger og applikasjoner. Der man tidligere selv måtte bearbeide både komplekse data og matematiske modeller, kan nå slike løsninger utvikles og «trenes» med langt mindre investeringer.

I tilfellet med fiskegjenkjenning i Fritidsfiskeappen skal brukeren etter hvert få en god tjeneste med stor nytteverdi, som også har positive ringvirkninger for arter og miljø. Alt levert i et brukergrensesnitt der fritidsfiskerne har enkel og rask tilgang.

- Det er en stor jobb som må gjøres for å fôre løsningen med bilder. Derfor lanserer vi den nye funksjonaliteten i høst med noen utvalgte arter. Deretter jobber vi videre med mål om å levere en løsning der fritidsfiskeren skal kunne skille mellom villaks og oppdrettslaks, sier kommunikasjonsdirektør Anette Aase i Fiskeridirektoratet.

Bli kontaktet
Marius Haugen
Salgssjef Bergen
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Vil du at jeg skal ringe deg?

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Takk! Jeg tar kontakt så snart som mulig.

Til toppen