Utfordring

Folkeregisteret er sannsynligvis den aller viktigste kilden for data for offentlig sektor. Svært mange offentlige tjenestene forutsetter at du har et fødselsnummer eller D-nummer og er registrert i Folkeregisteret. Men det gamle folkeregisteret var bygget for en annen tid - både teknologisk og på det rent innholdsmessige plan. Det var derfor behov for å modernisere folkeregisteret, både for at det skulle kunne gjenspeile dagens samfunn og for at det skulle kunne møte forventningene til deling av data, automatisering av prosesser og innsyn i egne opplysninger. Et moderne og godt fungerende folkeregister er en forutsetning for at man skal kunne lage tjenester på kryss og tvers av siloer og forvaltningsnivåer, basert på sentrale hendelser i innbyggernes liv.

Løsning

Det nye folkeregisteret har fått ny funksjonalitet som styrker ID-kontrollen og reduserer risikoen for bruk av falsk identitet. Det er også blitt laget en rekke nye digitale tjenester mot folkeregisteret, som for eksempel prøving av ekteskap, flyttemelding, navnevalg på nyfødte barn og meldinger om dødsfall. I tillegg vil alle innbyggere få tilgang til en egen innsynsløsning med mulighet til å korrigere egne opplysninger i god GDPR-ånd. Det satses tungt på automatisering og effektivisering av alle saksbehandlingsprosessene rundt selve registerføringen, og man prøver i størst mulig grad å få til at opplysninger registreres nær kilden. Tilgang til data gis gratis gjennom moderne API-grensesnitt. En hendelsesbasert arkitektur gjør det mulig å bygge proaktive tjenester basert på registreringer i registeret. Du får også tilgang til et syntetisk folkeregister - en slags digital tvilling til Norges befolkning - der en maskinlæringsalgoritme lager en representativ mengde med hendelser basert på det som skjer i det “ekte” folkeregisteret; de syntetiske personene gifter seg, får barn, flytter og dør - akkurat som i virkeligheten.

Resultat

Skatteetaten med Knowit som største kompetanseleverandør, har bygget et nytt folkeregister fra bunnen av med moderne arkitektur og fremtidsrettet teknologi, både for å kunne møte fremtidens funksjonelle krav og for å kunne holde tritt med den teknologiske utviklingen. Millioner av endringer som tidligere ble gjort på papir foregår i dag gjennom løpende elektronisk oppdatering. Manuell saksbehandling er i stor grad erstattet med automatisert saksbehandling, og tiden det tar fra en hendelse inntreffer til registeret er oppdatert er redusert fra dager og uker, til minutter og sekunder.

Kontakt oss
Torbjørn Moen
Direktør Forretningsutvikling Offentlig Sektor, Knowit Solutions
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen