Utfordring

Innkjøp i Oslo kommune skjer på mange nivåer og på ulike avtaleformer, som samkjøpsavtaler og avtaler inngått hos den enkelte etat. Dette gjør det komplekst å utvikle en enhetlig løsning. Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) har som mål å fremme sirkulære alternativer som erstatning for nyanskaffelser, og for å redusere forbruket effektivt, må det sikres at ansatte faktisk velger de sirkulære alternativene. Vår arbeidshypotese for å fremme bærekraftige innkjøpspraksiser i kommunen var derfor en løsning som kunne peke på bærekraftige alternativer som reparasjon, bytte, deling/leie og gjenbruk.

 

Løsning

Grayn hadde allerede en etablert b2b plattform for bærekraftsregnskap, og gjennom dette prosjektet har Grayn og Knowit sammen laget en ny modul for bærekraftig innkjøp. Modulen gir oversikt over i hvilken grad den enkelte innkjøper og den enkelte etat/bydel faktisk tar sirkulære valg i innkjøpsprosessene. Dette kan igjen benyttes i styrings-perspektiv slik at man kan sette konkrete mål knyttet til sirkulære anskaffelser.

Resultat

Gjennom dette prosjektet kan Grayn vise til en MVP med potensiale for betydelige samfunnsgevinster. Dette inkluderer redusert nyinnkjøp, forlenget levetid for produkter, forbedret ressursstyring og mer effektiv informasjonsutveksling. I full skala kan dette gi store økonomiske gevinster, og også styrke oppslutningen rundt kommunens bærekraftstrategi.

Oslo kommune er ikke alene i sitt mål om å fremme sirkulært forbruk, og sirkulærøkonomi er i vekst både i offentlig og privat sektor. Det er også et marked for en slik løsning i andre organisasjoner som har ambisiøse mål for klima og miljø. Dette gir potensial for å utvide løsningen til et større nasjonalt og til og med globalt marked.

"Prosjektet med UKE har gitt oss en fantastisk mulighet til å videreutvikle løsningen til Grayn, hvor vi forenkler prosessen rundt sirkulære innkjøp slik at det blir lettere for de ansatte å ta bærekraftige valg. Det dyktige produktutviklingsteamet fra Knowit har bistått med å bygge funksjonalitet vi ikke kunne ha prioritert uten samarbeidet. Vi sitter igjen med verdifulle kontakter og en løsning vi nå kan tilby potensielle kunder både i offentlig og privat sektor."

Stina Skånhoff, Co-Founder og CTO, Grayn

For ytterligere informasjon ta kontakt med Stina Skånhoff

Bli kontaktet
Jonas Gürrich
Head of Product Development

Til toppen