Foto: Einar Høybakk

Utfordring

Ved fellesadministrasjonen hos HVO ser man en mulighet og et behov for å frigjøre tid bundet opp i manuelle, tidkrevende og repetitive arbeidsoppgaver. Det var derfor et ønske om å gå til anskaffelse av et verktøy for å muliggjøre automasjon som organisasjonen ville være i stand til å forvalte og videreutvikle på egenhånd. For å komme i gang søkte HVO en tjenestetilbyder med erfaring fra tidligere oppstartsoppdrag, som både evnet å bistå med implementasjon av RPA-teknologi, men også stå for opplæring av internt personell.

Prosesskartlegging

Løsning

For å sikre en hensiktsmessig anvendelse av RPA-teknologi for prosessautomasjon, ble Knowit engasjert og har bistått med følgende:

  • Valg av teknologileverandør og installasjon av RPA-programvare
  • Kartlegging, vurdering og prioritering blant prosesser egnet for automasjon
  • Utvikling av automatiserte løsninger for prosesser tilhørende studieadministrasjonen
  • Opplæring av tre interne ressurser fra HVO
Foto: Line Sjohelle

Resultat

Selv om prosjektet har levert automatiserte prosesser med et årlig tidsbesparingspotensial på flere hundre timer, er det viktigste resultatet at organisasjonen har gjort verdifulle erfaringer i form av det mulighetsrommet RPA-teknologien representerer. HVO har nå de teknologiske og kompetansemessige forutsetningene for å fortsette deres automasjonsreise og lykkes med videre skalering av deres RPA- og andre automasjonsinitiativ.

Bli kontaktet
Truls Petersen
Senior Manager - Automation & Data Analytics
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen