Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Ta kontakt

Vil du at vi skal ringe deg?

Takk for din henvendelse. Vi ringer deg for videre oppfølging.

Utfordring

Jernbanedirektoratet er det nyeste direktoratet i Norge. Det ble vedtatt opprettet av Kongen i statsråd våren 2016, og startet sitt virke 1. Januar 2017.  Etableringen av direktoratet er en del av Erna Solberg-regjeringens jernbanereform. Knowit har tidligere laget Jernbaneverket sine nettsider, og da Jernbaneverket (nå BaneNOR) skulle deles opp i et direktorat og et statlig infrastrukturforetak, fikk Knowit oppdraget med å utforme det nye direktoratets nettsider. Nettsidene måtte naturlig nok lages før direktoratet var virksomt, så mange prosesser gikk parallelt gjennom sommeren og høsten.

Løsning

Knowit tok utgangspunkt i Stortingets instruks til Jernbanedirektoratet, og jobbet med målgrupper ut fra denne, samt at vi begynte en kartlegging av innholdsbehov for siden. Knowits innholdstrateg holdt møter med kundens interne ressurser for å kartlegge hvem som skulle produsere hva av innhold, i tillegg til å hjelpe til med skrivearbeidet og språkvasking av tekster. Målet var at språket skulle være tilgjengelig også for ikke-byråkrater. For nettsidene jobbet vi tett med byrået som utformet direktoratets nye logo og profil, for å få et enhetlig grafisk uttrykk på tvers av plattformer. Maler og elementer ble utformet i en iterativ prosess parallelt med innholdsarbeid, men også med bevissthet om at vi utformet generelle elementer i første omgang, for så å kunne videreutvikle disse etter behov. Ved å utnytte blokkfunksjonaliteten i EPiServer skapte vi den fleksibiliteten direktoratet hadde behov for i denne fasen.

Resultat

Jernbanedirektoratet har fått nettsider som er responsive og som uttrykker seriøsitet, bevegelse og mobilitet i en moderne drakt. Kunden er fornøyd med resultatet, og sammen skal vi i 2017 videreutvikle sidene for å imøtekomme målgruppenes behov etter hvert som sidene tas i bruk.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Ta kontakt

Vil du at vi skal ringe deg?

Takk for din henvendelse. Vi ringer deg for videre oppfølging.

Til toppen