Utfordring

Jernbanedirektoratet er det nyeste direktoratet i Norge. Det ble vedtatt opprettet av Kongen i statsråd våren 2016, og startet sitt virke 1. Januar 2017.  Etableringen av direktoratet er en del av Erna Solberg-regjeringens jernbanereform. Knowit har tidligere laget Jernbaneverket sine nettsider, og da Jernbaneverket (nå BaneNOR) skulle deles opp i et direktorat og et statlig infrastrukturforetak, fikk Knowit oppdraget med å utforme det nye direktoratets nettsider. Nettsidene måtte naturlig nok lages før direktoratet var virksomt, så mange prosesser gikk parallelt gjennom sommeren og høsten.

Løsning

Knowit tok utgangspunkt i Stortingets instruks til Jernbanedirektoratet, og jobbet med målgrupper ut fra denne, samt at vi begynte en kartlegging av innholdsbehov for siden. Knowits innholdstrateg holdt møter med kundens interne ressurser for å kartlegge hvem som skulle produsere hva av innhold, i tillegg til å hjelpe til med skrivearbeidet og språkvasking av tekster. Målet var at språket skulle være tilgjengelig også for ikke-byråkrater. For nettsidene jobbet vi tett med byrået som utformet direktoratets nye logo og profil, for å få et enhetlig grafisk uttrykk på tvers av plattformer. Maler og elementer ble utformet i en iterativ prosess parallelt med innholdsarbeid, men også med bevissthet om at vi utformet generelle elementer i første omgang, for så å kunne videreutvikle disse etter behov. Ved å utnytte blokkfunksjonaliteten i EPiServer skapte vi den fleksibiliteten direktoratet hadde behov for i denne fasen.

Resultat

Jernbanedirektoratet har fått nettsider som er responsive og som uttrykker seriøsitet, bevegelse og mobilitet i en moderne drakt. Kunden er fornøyd med resultatet, og sammen skal vi i 2017 videreutvikle sidene for å imøtekomme målgruppenes behov etter hvert som sidene tas i bruk.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Marius Haugen
Head of Consulting, Knowit Experience Bergen
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen