Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Vil du at vi skal ringe deg?

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Takk for din henvendelse. Vi ringer deg for videre oppfølging.

Utfordring

Jernbanedirektoratet er det nyeste direktoratet i Norge. Det ble vedtatt opprettet av Kongen i statsråd våren 2016, og startet sitt virke 1. Januar 2017.  Etableringen av direktoratet er en del av Erna Solberg-regjeringens jernbanereform. Knowit har tidligere laget Jernbaneverket sine nettsider, og da Jernbaneverket (nå BaneNOR) skulle deles opp i et direktorat og et statlig infrastrukturforetak, fikk Knowit oppdraget med å utforme det nye direktoratets nettsider. Nettsidene måtte naturlig nok lages før direktoratet var virksomt, så mange prosesser gikk parallelt gjennom sommeren og høsten.

Løsning

Knowit tok utgangspunkt i Stortingets instruks til Jernbanedirektoratet, og jobbet med målgrupper ut fra denne, samt at vi begynte en kartlegging av innholdsbehov for siden. Knowits innholdstrateg holdt møter med kundens interne ressurser for å kartlegge hvem som skulle produsere hva av innhold, i tillegg til å hjelpe til med skrivearbeidet og språkvasking av tekster. Målet var at språket skulle være tilgjengelig også for ikke-byråkrater. For nettsidene jobbet vi tett med byrået som utformet direktoratets nye logo og profil, for å få et enhetlig grafisk uttrykk på tvers av plattformer. Maler og elementer ble utformet i en iterativ prosess parallelt med innholdsarbeid, men også med bevissthet om at vi utformet generelle elementer i første omgang, for så å kunne videreutvikle disse etter behov. Ved å utnytte blokkfunksjonaliteten i EPiServer skapte vi den fleksibiliteten direktoratet hadde behov for i denne fasen.

Resultat

Jernbanedirektoratet har fått nettsider som er responsive og som uttrykker seriøsitet, bevegelse og mobilitet i en moderne drakt. Kunden er fornøyd med resultatet, og sammen skal vi i 2017 videreutvikle sidene for å imøtekomme målgruppenes behov etter hvert som sidene tas i bruk.

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Vil du at vi skal ringe deg?

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Takk for din henvendelse. Vi ringer deg for videre oppfølging.

Til toppen