Munch Museet

Utfordring

Avtalen Knowit har med Munchmuseet omfatter i første omgang leveranse av nytt nettsted inkludert en integrasjon for billettsystem, deretter en potensiell videreutvikling av denne løsningen, samt utarbeiding av digitale formidlingskonsepter. Knowit har levert en digital plattform som er både driftssikker og skalerbar - den er fremadrettet og godt rustet for integrasjoner og videreutvikling.

Gjennomføring

For å lage en brukervennlig løsning har vi arbeidet metodisk med en skreddersydd prosess for design og utvikling. Denne prosessen er fundamentert i innsikt om publikum og et tett samarbeide med prosjektgruppen hos Munchmuseet. Prosessen har også vært forankret gjennom hele prosjektet hos museets ledelse. Basert på kvalitativ innsikt som ble samlet inn, prioriterte vi de viktigste brukersegmentene. For hver av disse identifiserte og prioriterte vi verdiforslag som passet brukernes behov. Dette ble så konkretisert ned i ulike typer kjernefunksjonalitet.

 

Resultat

Museet har fått en ny og forbedret kontaktflate ut mot publikum. Denne gir gode muligheter for å bygge den nye merkevaren, og et grunnlag for å skape rike opplevelser av både kunsten og museet. Den digitale plattformen Knowit har bygget er fleksibel og tilrettelagt for integrasjoner og videreutvikling. Dette gjør museet godt rustet for fremtiden.

Bli kontaktet
Mona Hvattum
Head of Consulting and Sales, Knowit Experience Oslo
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Vil du at jeg skal ringe deg?

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Takk! Jeg tar kontakt så snart som mulig.

Til toppen