Munch Museet

Utfordring

Avtalen Knowit har med Munchmuseet omfatter i første omgang leveranse av nytt nettsted inkludert en integrasjon for billettsystem, deretter en potensiell videreutvikling av denne løsningen, samt utarbeiding av digitale formidlingskonsepter. Knowit har levert en digital plattform som er både driftssikker og skalerbar - den er fremadrettet og godt rustet for integrasjoner og videreutvikling.

Gjennomføring

For å lage en brukervennlig løsning har vi arbeidet metodisk med en skreddersydd prosess for design og utvikling. Denne prosessen er fundamentert i innsikt om publikum og et tett samarbeide med prosjektgruppen hos Munchmuseet. Prosessen har også vært forankret gjennom hele prosjektet hos museets ledelse. Basert på kvalitativ innsikt som ble samlet inn, prioriterte vi de viktigste brukersegmentene. For hver av disse identifiserte og prioriterte vi verdiforslag som passet brukernes behov. Dette ble så konkretisert ned i ulike typer kjernefunksjonalitet.

 

Resultat

Museet har fått en ny og forbedret kontaktflate ut mot publikum. Denne gir gode muligheter for å bygge den nye merkevaren, og et grunnlag for å skape rike opplevelser av både kunsten og museet. Den digitale plattformen Knowit har bygget er fleksibel og tilrettelagt for integrasjoner og videreutvikling. Dette gjør museet godt rustet for fremtiden.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Stig Olav Rognstad
Kundeansvarlig, Knowit Experience Oslo

Til toppen